Ocena brak

Metale nieżelazne

Autor /roman Dodano /31.01.2012

Metale nieżelazne, jak wskazuje nazwa, to wszystkie metale oprócz Żelaza i jego stopów. Na tę grupę składa się około 70 pierwiastków, poczynając od aluminium -najpowszechniej występującego w skorupie ziemskiej metalu -a kończąc na ciężkich pierwiast­kach promieniotwórczych, takich jak uran czy pluton.
Większość metali cechuje się charaktery­stycznym połyskiem, ale niektóre z nich korodują tak szybko, że nie jest on za­uważalny w zwykłych warunkach. Prawie wszyst­kie metale są w temperaturze pokojowej ciałami stałymi, za wyjątkiem rtęci, która jest cieczą. Wszystkie są dobrymi przewodnikami, zarówno cieplnymi jak i elektrycznymi. Najważniejsze meta­le nieżelazne stosowane w przemyśle to aluminium, miedź, cynk, ołów, cyna i nikiel. Metale szlachet­ne, czyli złoto, platyna i srebro, mają oprócz war­tości jubilerskiej, także zastosowania przemysło­we. Z kolei dwa metale promieniotwórcze, uran i pluton, są używane jako paliwo jądrowe.

Podobne prace

Do góry