Ocena brak

METALE

Autor /Klemens Dodano /21.09.2011

Uwzględniając własności fizyczne jak i chemiczne pierwiastków chemicznych , w znaczeniui substancji prostych możemy podzielić je na dwie grupy :

1. metale ,

2. niemetale .

CHARAKTERYSTYKA METALI .

Metale są to substancje , które w stanie skondensowanym odznaczają się obecnościa swobodnych , nie związanych z określonymi atomami elektronów zdolnych do poruszania się w całej objętości metalu . Do metali należy większość pierwiastków chemicznych i ich stopy. Metale mają obok całkowicie wypełnionych wewnętrznych powłok elektronowych powlokę zawierającą niewielką liczbę elektronów i w związku z tym mają charakter elektrododatni .

W temperaturze pokojowej metale wystepują w stanie stałym ( z wyjątkiem rtęci , która w tych warunkach jest cieczą ) , krystalizują przeważnie w trzech typach sieci :  

a) regularnej płasko centrowanej ,

b) regularnej przestrzennie centrowanej ,

c) heksagonalnej .

Metale odznaczają się :

a) szczególną zdolnością odbijania promieniowania świetlnego , czyli połyskiem metalicznym ,

b) w dotyku sa zimne gdyż ich duże przewodnictwo cieplne powoduje odprowadzanie energii ( na tak zwany sposób ciepła ) od skóry ,

c) większość z nich ma dużą wytrzymałość mechaniczną ,

d) dobrze przewodzą elektryczność i ciepło ,

e) jednocześnie są ciągliwe i kowalne ,

f) większość z nich ma znaczną gęstość gdyż w kryształach metali ich atomy są gęsto upakowane ( ułożone ) ,

g) maja dodatni współczynnik temperatury oporu ,

h) są nieprzeźroczyste ,

i) tlenki metali tworzą z woda wodorotlenki o charakterze zasadowym ,

j) niektóre pierwiastki mają właściwości pośrednie między charakterem metalicznym i niemetalicznym .

PODZIAŁ METALI .

Z technicznego punktu widzenia najważniejszym metalem jest żelazo ( Fe ) , będące głównym składni – - kiem stali . Inne technicznie ważne metale ( poza żelazem ) określa się nazwą metali nieżelaznych .

Metale o gęstości mniejszej od 4,5 g*cm-3 zalicza się do tzw. metali lekkich ( najważniejsze z nich to : glin , magnez , beryl , sód , potas ) , natomiast o gęstości większej od 4,5 g*cm-3 zalicza się do metali ciężkich . Wśród nich ważną grupę stanowią metale kolorowe ( cyna , miedź , cynk , ołów ) , stosowane do otrzymywania różnego rodzajów stopów . Najbardziej odprne chemicznie sa tzw. metale szlachetne ( platyna , złoto , srebro ) . Często stosuje się tez podział metali na metale żelazne ( żelazo , stal , staliwo , żeliwo ) i nieżelazne ( pozostałe ) bądź metale uszlachetniające stal .

Metale są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie . Występują w postaci rud czyli minerałów lub skał , z których za pomoca procesów metalurgicznych ( hutnictwo , metalurgia ) wytapia się żelazo ( surówkę żelaza ) lub dany metal . Metale mają szerokie zastosowanie zwłaszcza jako materiały konstrukcyjne .

WYSTĘPOWANIE RUD METALI W POLSCE .

Polska jest krajem o dużych zasobach rud metali zwłaszcza kolorowych. Złoża rud żelaza są obecnie nieeksploatowane ze względu na skromne ich zasoby , mające niski procent zawartości żelaza w rudzie ( limonity i syderyty ) . Odkryto bogate złoże magnetytów ale nie wydobywa się ich z kilku powodów :

a) występują na dużych głębokościach ( ok. 1 000 m pod powierzchnią )

b) występują w centum “ zielonych płuc” Polski - na terenie Suwalszczyzny

c) obecnie następuje spadek zapotrzebowania na stal na korzyśc innych materiałów

Najważniejszą rolę w gospdarce kraju i eksporcie odgrywają bogate złoża :

a) rud miedzi ( 5 m . w świecie Polski w ich wydobyciu ) eksploatowane w dwóch obszarach : Legnicko –

Głogowskim Zagłębiu Miedziowym oraz w rejonie Bolesławca i Złotoryji

b) rudy cynkowo – ołowiane ( 6 m. Polski w świecie ) , które wydobywa się w trzech rejonach :

- Tarnowskie Góry – Bytom

- OlkuszZawiercie

- Chrzanów – Trzebina

Podobne prace

Do góry