Ocena brak

METAKSASA LINIA - umocnienia

Autor /jas Dodano /25.02.2011

System umocnień zbudowanych w latach 1936-41 z inicjatywy gen. Ioannisa *Metaksasa na pograni­czu z Bułgarią. Rozciągał się na dystansie ok. 350 km od Aleksan-drupolis do rzeki Axios (Wardar) i składał z ok. 1200 schronów bo­jowych, z których ok. 700 tworzy­ło grupy warowne.

Na całej linii było 41 grup warownych ukrytych pod ziemią. W każdej z nich betonowe tunele o szerokości 100-140 cm i wysokości 240 cm łączyły pomieszczenia mieszkalne, magazyny amunicji i bloki bojowe wyposażone w działa, moździerze i ciężkie karabiny maszynowe.

W kwietniu 1941 r. czołowe natar­cie niemieckie na umocnienia zała­mało się (Niemcy ponieśli tu naj­większe straty w czasie walk na Bałkanach), lecz oddziały Wehr­machtu obeszły linię przez teryto­rium Jugosławii.

Podobne prace

Do góry