Ocena brak

MESYŃSKIE POWSTANIE 1674-1679

Autor /boban Dodano /02.08.2012

Częs-to dochodziło do zatargów między miesz­kańcami Mesyny (Sycylia) a administracją hiszpańską wyspy z uwagi na nieprzestrze­ganie przez władze przywilejów miasta. W 1674 walki i zamieszki między merli (arystokraci) a malvezzi (demokraci) do­prowadziły do wyparcia garnizonu hiszpań­skiego z miasta. Sycylijczycy zwrócili się do króla Francji Ludwika XIV (1638-1715) o pomoc w zamian za uznanie jego zwierz­chnictwa. Ludwik wysłał w 1675 flotę w celu wsparcia Sycylijczyków (patrz holender­ska wojna 1672-1678). Holendrzy wsparli Hiszpanów swymi okrętami wojennymi. Francuzi zwyciężyli w bitwie morskiej pod Mesyną 1676. W marcu 1678 flota francuska odpłynęła z Mesyny pozostawiając miesz­kańców przerażonych czekającym ich od­wetem hiszpańskim. Mesyńczycy biorący udział w powstaniu zostali straceni lub skazani na wygnanie; Hiszpania cofnęła przywileje Mesyny. Miasto straciło połowę mieszkańców i nigdy nie odzyskało dawnej świetności.

Podobne prace

Do góry