Ocena brak

MERS EL-KEBIR - bitwa 1940 r.

Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011

Port we francuskiej Algierii, po za­wieszeniu broni w wojnie francu-sko-niemieckiej 22 czerwca 1940 r. stał się jedną z głównych baz fran­cuskiej marynarki wojennej. Od 18 czerwca cumowały tam 2 nowo­czesne pancerniki *Dunkerque i *Strasbourg, 1 stare pancerniki, 6 dużych niszczycieli, zaś w pobli­skiej bazie morskiej w Oranie było 7 niszczycieli i 4 okręty podwodne. Wobec niebezpieczeństwa (według oceny rządu brytyjskiego) przejęcia okrętów przez Niemców brytyjska admiralicja wysłała zespół opera­cyjny *Force H (dowódca adm. Ja­mes *Sommerville) złożony z pan­cerników Valiant, *Resolution i *Hood, lotniskowca *Ark Royal, 2 krążowników i 11 niszczycieli z zadaniem zneutralizowania floty francuskiej. 3 lipca dowódca fran­cuski wiceadm. Marcel Gensoul otrzymał brytyjskie ultimatum, w którym Anglicy zaproponowali przyjęcie jednej z następujących propozycji: - francuskie okręty wyjdą w morze i dołączą do floty brytyjskiej;

 

 

 

 

- ze zredukowaną załogą przej­dą do jednego z portów bry­tyjskich, gdzie będą interno­wane; - ze zredukowaną załogą przej­dą do jednego z portów na Wyspach Karaibskich, gdzie zostaną unieruchomione; - w ciągu 6 godzin zostaną za­topione przez własne załogi. Adm. Gensoul powiadomił admira­licję francuską jedynie o czwartej opcji, w wyniku czego otrzymał upoważnienie do stawienia oporu zbrojnego. Gdy trwały negocjacje na pokładzie flagowego okrętu Dun-kerąite, admiralicja francuska wy­słała do wszystkich okrętów otwar­ty rozkaz przejścia do Oranu. W od­powiedzi dowództwo brytyjskie nakazało adm. Sommerville'owi działać szybko, aby nie dopuścić do wzmocnienia sił francuskich. Nego­cjacje zakończyły się o godz. 17.25 odmową przyjęcia brytyjskich wa­runków. O godz 17.45 okręty adm. Somerville'a otworzyły ogień i za­topiły pancernik Bretagne oraz uszkodziły pancerniki Provence i Dunkerąue, które weszły na mieli­znę, ratując się w ten sposób przed zatopieniem. Z zagłady zdołał ujść pancernik Strasbourg, który wra

 

 

 

z 5 niszczycielami i okrętami podwodnymi wydostał się z portu i dotarł do *Tulonu. W wyniku bry­tyjskiej akcji zginęło 1147 maryna­rzy francuskich, a ok. 2 tys odniosło rany.

Podobne prace

Do góry