Ocena brak

Merit pay - progresja związana z wynikami

Autor /Yulia Dodano /21.04.2011

 

Zdecydowanie, najsilniejszym trendem w ostatnich dwudziestu latach było wprowadzanie systemów wiążących płace z performance. Często miało to formę zmiennych premii. Równie często polegało to na daniu pracownikom szansy otrzymania podwyżki płacy zasadniczej jeśli pracowali lepiej lub jeśli podnieśli swoje kompetencje w stosunku do wymagań stanowiska.

Zgodnie z koncepcją zaprezentowaną wcześniej, wynagrodzenie zasadnicze jest płacą, jaką pracodawca przygotowany jest zapłacić pracownikowi w oczekiwaniu, że pracownik spełni wymagania mu stawiane w pracy na satysfakcjonującym poziomie. To oczekiwanie oparte jest na ocenie możliwości pracownika oraz na podstawie jego przeszłych osiągnięć. Jeśli pracownik, dla przykładu, demonstrował dobrą performance w poprzednim roku, można się spodziewać, że do pewnego stopnia powtórzy ją w roku następnym. A zatem można zgodzić się na poziom płacy, który to uwzględni.

Dla każdego pracownika zatem istnieje poziom płacy, powyżej którego nie jest właściwe go wynagradzać. Poziom ten jest funkcją performance pracownika.

 

Podobne prace

Do góry