Ocena brak

Merchandising

Autor /tarta Dodano /28.03.2013

Zintegrowany system działań przedsiębiorstwa handlowego w zakresie planowa-
nia i kształtowania usługi handlowej pod względem treści, formy, miejsca, ilości, 

czasu, jakości i ceny. Jest to termin rozpowszechniony głównie w USA. Należy go
utożsamiać z marketingiem handlowym lub jeszcze bardziej szczegółowo
z marketingiem w punkcie sprzedaży detalicznej. Jeżeli marketing jest „filozofią
współczesnego producenta" i odpowiada schematowi myślowemu „potrze-
ba-produkt-docelowa grupa nabywców", to m. jest „filozofią kupca" (sfery
handlu) samodzielnie przygotowującego i realizującego strategię pozyskiwania
i utrzymywania przy firmie —> konsumentów, zgodnie ze schematem „potrze-
by - asortyment - segment rynku lokalnego". M. oznacza więc „uhandlowienie"
produkcji przez usługę asortymentacji, miejsca i czasu sprzedaży.

 

Podobne prace

Do góry