Ocena brak

MENEDŻEROWIE I PRACOWNICY WOBEC INNOWACJI

Autor /Maria Dodano /12.04.2011

 

Innowacje mogą być kreowane przede wszystkim przez menedżerów .

Muszą oni być osobiście zaangażowani w sprawę innowacji , muszą być osobami kreatywnymi , kierować w sposób wyzwalający twórczość i tworzyć klimat sprzyjający zmianom .

Menedżerowie różnie podchodzą do innowacji . Ich zaangażowanie nie jest w pełni racjonalne , gdyż większość innowacji wiąże się z ryzykiem osobistym . Często towarzyszy im lęk i niepokój , że coś się nie uda i ucierpi ich reputacja lub narażą firmę na straty . Niekiedy uwagę skupiają na konkurowaniu ze sobą ograniczając przepływ informacji i pomysłów . Ich postawy wobec innowacji mogą być zarówno nowatorskie jak i konserwatywne .

Menedżerowie różnią się pod względem mentalności , stylu , myślenia i działania

Biorąc pod uwagę stosunek do innowacji , podzielono menedżerów na sześć typów :

 1. utopijny wizjoner

Ma on mnóstwo pomysłów i koncepcji , wiele oczekuje od otoczenia . Charakteryzuje go chaotyczność i sumienność .

 1. reformator

Odznacza się kreatywnością . To typ wynalazcy i majsterkowicza , który chętnie pracuje nad czymś nowym , izolując się od innych spraw ważnych dla firmy .

 1. analityk

To człowiek stawiający na rozsądek , odrzucający emocje i chaos . Szacuje się, że 70% kierownictwa to menedżerowie tego typu .

 1. moderator

Jest człowiekiem kompromisu . Manewruje możliwie bez wywoływania konfliktów , a jeśli do nich dochodzi , potrafi je łagodzić .

 1. energiczny człowiek czynu

Zawsze przejawia energię . W postępowaniu jest bezwzględny .

 1. ostrożniś

Jest doskonałym pianistą . Dla niego najważniejsze jest poczucie pewności i bezpieczeństwa .

 

Szacuje się że 69 % udanych innowacji pochodzi od wizjonerów , a 53 % nieudanych od analityków .

 

Pracownicy najczęściej obawiają się innowacji i są do nich negatywnie nastawieni . Wynika to z tego , że zmiany są z reguły stresujące , a ludzie muszą wchodzić w nowe role i stosunki , przyjmować nowe wartości i przejawiać nowe podejście do pracy .

Pracowników cechuje pewien opór wobec zmian . Przyczyny tego oporu są złożone i wielostronne . Za główną przyczynę uważa się zmniejszenie u pracownika poczucia dotychczasowego bezpieczeństwa oraz jego zagrożenie ekonomiczne i emocjonalne .

Do pozostałych przyczyn zaliczamy m.in.:

 • małe zaufanie do kierownictwa

 • walka o „zachowania twarzy „

 • niezrozumienie potrzeby innowacji i jej sensu

 • obawa , że zmiany obniżą prestiż zawodowy lub społeczny pracowników

 • obawa przed popełnieniem błędu

 • obawa , że poparcie innowacji narazi na straty firmę

 • skłonność do trwania przy starych wypróbowanych wzorcach

 • zmiana nie uwzględnia utrwalonych w firmie norm postępowania , nieformalnych wzorów

 • unikanie sądów , opinii i ocen niezgodnych z wcześniejszymi ustaleniami

 

 

 

Oporu pracowników wobec innowacji nie należy zwalczać uporem kierownictwa , środkami przymusu i nacisku , lecz należy go przezwyciężać przez wprowadzenie zarządzania innowacyjnego i tak zorganizować przedsiębiorstwo , aby jego struktura i kultura nie udaremniała , lecz wspierała różne pomysły i rozwiązania , a pracownicy byli świadomi , że zmiany są niezbędne .

 

Podobne prace

Do góry