Ocena brak

Melioracja (łac. meliorare - ulepszać)

Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013

Zabiegi o charakterze techn. lub biol., mające na celupoprawę produktywności gleb, a nieraz ichochronę przed erozją. Wyróżnia się: m. wodne(hydrotechniczne), agrot. i fitotechniczne. Dom. wodnych zalicza się: odwadnianie gruntówpodmokłych za pomocą rowów otwartych lubsieci drenarskiej, nawadnianie pól za pomocąurządzeń umożliwiających spiętrzanie wody wciekach i rowach oraz rozprowadzanie i zalewanienią użytków rolnych albo zraszanie pólza pomocą deszczowni.

Niewłaściwie wykonane prace m., sprowadzające się do jednostronnego osuszenia pól – jako placów jezdnychdla ciężkiego sprzętu roln., mogą prowadzićdo radykalnego obniżenia poziomu wodygruntowej i w konsekwencji stepowienia, degradacjiużytków rolnych oraz naruszenia bilansuwodnego naturalnych rezerwuarów wody,jakimi są torfowiska i bagna. Wysoce szkodliwe jest likwidowanie tzw. oczek wodnychoraz innych zbiorników, które są w krajobrazie roln. integralną częścią ekosystemu.

Podobne prace

Do góry