Ocena brak

Męka Pana Jezusa

Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012

Cierpienie zakończone śmiercią krzyżową, jakiego się podjął Jezus dla naszego zbawienia (zob 1 P 2, 21 - 25). Wszystkie cztery Ewangelie kończą się szczegółowym opisem Jego Męki (Mt 26-27; Mk 14-15; Łk 22-23; J 18-19). W Niedzielę Palmową czyta się opis męki według jednego z synoptyków, a w Wielki Piątek z Ewangelii św. Jana.

Zob. odkupienie, odpokutowanie, Wielki Piątek, Wielki Tydzień, zbawienie.

Podobne prace

Do góry