Ocena brak

MEINKAMPF

Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011

Książka autorstwa Adolfa Hitlera Moja walka. Napisał ją w więzie­niu, gdzie przebywał od grudnia 1923 do kwietnia 1924 r. po nieu­danym zamachu stanu w Mona­chium. Tom pierwszy, opublikowa­ny w lecie 1925 r., zawierał głów­ne założenia programowe nazizmu. Tom drugi ukazał się w 1926 r. Od 1930 r. obydwie części wydawane były razem.

Do 1933 r. sprzedano 1,5 min ezgemplarzy, do końca wojny zaś prawdopodobnie 12 min.

Do góry