Ocena brak

media reklamy

Autor /tarta Dodano /28.03.2013

Środki masowego przekazu, za pomocą których przedsiębiorstwo lub działająca
w jego imieniu i na jego zlecenie —> agencja reklamowa (—> emitent reklamy)
przekazuje na rynek treść reklamy. W procesie transmisji informacji wykorzystuje
się różne media (nośniki): prasę, radio, telewizję, kino i pocztę, pozwalające
wyróżnić poszczególne rodzaje reklamy. Inną — ze względu na wykorzystywane
środki — formę reklamy stanowi -> reklama zewnętrzna. 

 

Podobne prace

Do góry