Ocena brak

Mechanizmy uczenia kształtujące osobowość (w interpretacji np. B. Skinnera czy innych)

Autor /Wiesio123 Dodano /05.07.2011

Prekursor – behawioryzm Johna Watsona, który stworzył fundament teorii. Osobowość wg behawioryzmu została zanegowana, gdyż uważał, że wszystko można tłumaczyć układem reakcji i bodźców oraz jego niepowtarzalnością, która wskazuje na indywidualność człowieka, dlatego nie ma sensu mówić o osobowości. Później jednak w swoim schemacie bodziecreakcja zobaczył zmienne pośredniczące, które modyfikują przebieg reakcji i musiał uciec się do pojęcia osobowości. Warunkowanie prowadzi do powstawania pewnych nawyków. Osobowość to konfiguracja nawyków ludzkich.

Obecnie teoria Skinnera jest najpopularniejsza. Strukturę osobowości tworzą pewne reakcje. Od najprostszych odruchów do bardzo złożonych sposobów zachowania. Reakcja człowieka jest obserwowalna i na podstawie powtarzalności reakcji można sądzić o indywidualności człowieka, jego osobowości.

Skinner dzieli reakcje na te, które są uwalniane przez znane bodźce, np. podmuch wiatru powoduje zamykanie oka oraz reakcje, które są emitowane przez organizmopernaty (sprawczy). Zatem bodźce w otoczeniu nie zawsze inicjują działanie, ale często robią to operanty, czyli człowiek też może być sprawcą.

Mechanizmy uczenia to:

  • warunkowanie instrumentalne (sprawcze) – reakcja, która oddziałuje na środowisko, zmienia je; czynnik wzmacniający nie jest związany z bodźcem wywołującym, ale z reakcją

  • warunkowanie reaktywne (klasyczne) – czynnik wzmacniający jest związany z bodźcem wywołującym

  • wzmocnienie danego zachowania oznacza dokonanie pewnej operacji, która zmienia prawdopodobieństwo wystąpienia tego zachowania w przyszłości.

  • wygaszanie jest to stopniowe zanikanie reakcji warunkowej, które zachodzi wówczas, gdy po reakcji tej przestaje następować wzmocnienie.

Osobowość stanowi zbiór wzorów zachowań, a rozwój osobowości to rozwój tych wzorów.

Podobne prace

Do góry