Ocena brak

Mechanizmy społeczno poznawcze w psychopatologii

Autor /Chip Dodano /04.07.2011

Twórcą tego modelu jest Dodge. Twierdzi on, że zachowanie człowieka w danej sytuacji jest skutkiem sekwencji kolejnych operacji poznawczych, czyli etapów przetwarzania informacji.

  1. kodowanie bodźca – zwrócenie uwagi na określony rodzaj informacji

  2. tworzenie reprezentacji mentalnej – elementy poznawcze + emocjonalne

  3. przywoływanie reprezentacji mentalnej

  4. ocena innych możliwych reakcji w kategoriach moralnych i ich konsekwencji (wiąże się z tym odroczona gratyfikacja i kontrola impulsów)

  5. wdrożenie wybranej reprezentacji

Działanie poprzedzają 4 fazy przetwarzania informacji. Zaburzenia mogą wystąpić w każdej z faz:

  1. Ludzie mogą być wyczuleni na specyficzne bodźce np. depresyjni na bodźce deprecjonujące ich zachowania innych

  2. Duże znaczenie w tej fazie mają atrybucje przyczynowe, schematy i konstrukty

  3. Zaburzenia mogą dotyczyć dostępu do reprezentacji i alternatywnych reakcji

  4. Tu dużą rolę odgrywa Bandurowska teoria poczucia własnej skuteczności. Ludzie wybierają to co w ich ocenie mogą zrealizować. Duża waga planów, celów, strategii i standardów

  5. W tej fazie zaangażowane są zdolności poznawcze i behawioralne

Podobne prace

Do góry