Ocena brak

Mechanizmy rozwoju osobowości (kryteria rozwoju, procesy odpowiedzialne za rozwój)

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Rozwój osobowości dokonuje się w wyniku pewnych procesów – nie jest on możliwy jeśli nie ma wyzwolonego napięcia psychicznego. Freud uważał, że rozwój osobowości jest możliwy dzięki takim napięciom jak procesy fizjologiczne, które towarzyszą dojrzewaniu. Te procesy wytwarzają pewien stan napięcia w organizmie. Dzięki temu człowiek się rozwija. Rozwój jest możliwy bo w człowieku pojawia się zagrożenie różnego rodzaju. Kolejnym czynnikiem rozwoju są frustracje i konflikty. Są to pewne stany napięć, które wyzwalane prowadzą do zupełnie innego przemieszczania się energii. Wg Freuda dwa mechanizmy są kluczowe dla zrozumienia rozwoju i spełnienia się tej energii:

Identyfikację można określić jako metodę, za pomocą której dana osoba przejmuje cechy innej osoby i czyni je integralną częścią własnej osobowości. Człowiek uczy się redukować napięcia kształtując swe zachowanie wg zachowania kogoś innego. Dzieci identyfikują się z rodzicami. W miarę jak dzieci rosną, znajdują inne osoby do identyfikowania, których dokonania są dostosowane bardziej do ich aktualnych pragnień. Proces identyfikacji polega w znacznej mierze na próbach i błędach, ponieważ się nie ma całkowitej pewności, jakie cechy danej osoby zapewniają jej sukces. Sprawdzianem ostatecznym jest to, czy identyfikacja pomaga zredukować napięcie, jeśli tak, to dana cecha zostaje przyswojona, jeśli nie – zostaje odrzucona. Dzieci, które zostały odrzucone przez rodziców, często wytwarzają silne identyfikacje z nimi w nadziei odzyskania ich miłości. Ostateczna struktura osobowości stanowi nagromadzenie licznych identyfikacji dokonań w różnych okresach życia jednostki, jednak ojciec i matka są prawdopodobnie najważniejszymi postaciami do identyfikacji w życiu każdego.

W ciągu całej serii przemieszczeń, które w znacznej mierze składają się na rozwój osobowości, źródło i cel popędu pozostają bez zmiany, zmienia się tylko jego obiekt. W rezultacie licznych przemieszczeń gromadzi się pula nie rozładowanego napięcia, która działa jako siła trwale motywująca zachowanie. Osoba taka ciągle poszukuje nowych i lepszych sposobów redukowania napięcia. Tłumaczy to zmienność i różnorodność zachowania, a także nieustanna ludzka aktywność. Osobowość z wiekiem się stabilizuje, w mniejszym lub w większym stopniu, w wyniku kompromisów zawieranych między natarczywymi siłami popędów, a oparami ego i superego.

Podobne prace

Do góry