Ocena brak

Mechanizmy pobierania wody

Autor /Felix Dodano /11.10.2011

Mechanizmy pobierania wody:

- dyfuzja prosta lub wspomagana

- transport aktywny

osmoza:

- przechodzenie rozpuszczalnika (wody) przez błonę półprzepuszczalną oddzielającą roztwory o różnym stężeniu.

Sub osmotyczne czynne wywierają ciśnienie osmotyczne ponieważ posiadają określoną energie swobodną i napierają na błonę bioogiczną- potencjał osmotyczny

Potencjał wodny:,- energia jaką posiadają cząsteczki wody. Największy w wodzie destylowanej

W wymianie między komórką a środowiskiem zewnętrznym tecyduje tzw siła ssąca komórki tzn siła z jaką woda prznika do wnętrza komórki, będzie ona przenikać do komórki aż nastąpi zrównoważenie potencjałów osmotycznych

Gdy stan napięcia komórki (turgo) jest max to siła ssąca jest równa zeru

Warunkiem transportu wody u roślin jest wytworzenie wyższego potencjału wewnątrz komórki od roztworu otaczającego

Rośliny pobierają wodę przez korzneie, transportują w łodygach i transpirują przez liście zgodnie z gradientem potencjałów wodnych i odwrotnie w stosunku do potencjałów osmotycznych

I transport w przestrzeniach międzykomórkowych

II z cytoplazmy do cytoplazmy przez plazmadezmę

Przewodzenie substanicji organicznych wymaga wykształcenia innych elementów przewodzących i związane jest z ruchami cytoplazmy i wymaga nakładu energii

Rośliny przemieszczją produkty asymilacji głównie w postaci sacharozy i białka jako aminokwasy

Rośliny nie wyksztąłciły systemu wydalniczego ponieważ mają małe tempo metabolizmu, fotoautotrofizm daje mniej produktów ubocznych, są odporne na obecność sybstancji odpadowych.

Podobne prace

Do góry