Ocena brak

Mechanizmy i zasady rozwoju osobowości (proces indywiduacji, funkcja transcendentna)

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Jeżeli chodzi o mechanizmy rozwoju osobowości to wg Junga są dwie ważne zasady: proces indywiduacji oraz funkcja transcendentna. Dzięki nim zastępuje rozwój człowieka.

Proces indywiduacji, która polega na różnicowaniu rozbijaniu struktur wewnętrznych na wiele różnych funkcji i nowych struktur podczas procesu rozwoju,

Funkcja trenscendentna oznacza, że człowiek musi przekroczyć to rozbicie, indywiduację integrując na wyższym poziomie, harmonizując inną jakość.

Rozbicie następuje w pewnych okresach krytycznych:

  • dzięki przekroczeniu tych okresów następuje integracja elementów rozbitych,

  • dzięki integracji daje się szansę na spełnienie nowego rozbicia, nowej indywiduacji,

  • dzięki nowej indywiduacji pojawi się również potrzeba scalenia tego, czyli

  • uruchamia się funkcja transcendentna,

  • a tym samym dyspozycja ku nowemu rozbiciu.

Na ty polega rozwój na coraz wyższe poziomy. Dzięki temu człowiek dąży ciągle do podświadomości. Dążenie to nie może być realizowane na poziomie świadomości, ono często wyraża się w sposób nieświadomy poprzez sny, mity, marzenia. Bardzo istotną rzeczą dla zrozumienia rozwoju człowieka jest stosowanie prze niego mechanizmów obronnych takich jak np.:

sublimacja, czyli przeniesienie z poziomu bardziej prymitywnego na poziom wyższy rozwojowo, jakościowo innych, (jest to przeniesienie energii z tego co bardziej prymitywne, mniej zróżnicowane, na procesy bardziej duchowe)

wyparcie, gdy energia nie zostaje wyładowana za pośrednictwem sublimacji, ale zostaje zepchnięta do poziomu podświadomości, która zyskuje tym samym większy potencjał,

symbolizacja, dążenie do zaspokojenia zablokowanych impulsów, popędów przez formę uznane społecznie, akceptowane kulturowo, np.: symbolizacja energii seksualnej jest taniec, w którym człowiek symbolicznie wyładowuje energię seksualną, (rozwój cywilizacji polega na tym, że uczy ona coraz wyższych form wykładania energii prymitywnej).

Centrum osobowości stanowi ego, czyli to czego jestem świadomy. W wyniku rozwoju, ego musi wchodzić w pewne pola, które są poza polem świadomości, w energię osobistej podświadomości i energie płynącą z podświadomości zbiorowej. Człowiek, który osiąga pełnię dojrzałości, to ten, który przemieści swoje centrum z poziomu ego na poziom self . Self – realizacja to realizacja siebie, dążenie do doskonałego rozkładu energii. W takim układzie energii człowiek zna swoje cienie, słabości i jest wobec siebie pokorny, szuka miłosierdzia i zna więzi łączące go z całą ludzkością – wie, że jest jednym z jej elementów.

Podobne prace

Do góry