Ocena brak

Mechanizm wzwodu prącia

Autor /jessica Dodano /12.01.2012

Wzwód prącia (erectio penis) wywołany jest tyra, żc jamki silnie wypełniają się krwią i napinają błonę białawą a odpływ krwi jest zahamowany. Jamki otrzymują krew głównie z tętnicy głębokiej prącia, prawej i lewej biegnących podłużnie w ciele jamistym prącia. W mniejszym stopniu krew napływa do jamek z tętnicy grzbietowej prącia ciągnącej się obustronnie wzdłuż grzbietu Prącia. Obie te tętnice odchodzą od t. sromowej wewnętrznej. W prąciu wiotkim jamki sa prawie zupełnie opróżnione i ścianv ich zapadnięte. Liczne gałęzie tętnicze doprowadź ające krew do jamek z obu powyższych tętnic w prąciu wiotkim mają przebieg wężowaty, żeby w czasie wzwodu móc się dostosować do zwiększonych rozmi narządu; nazywamy je też tętnicami krętymi 'aa. helicinae . Ściany tętnic krę, mają silnie wykształconą mięśniówkę, a odchodzące z tych tętnic drobne gałązki opatrzone są w poduszeczkowate zgrubienia błony wewnętrznej wpuklające się światła naczyń; zgrubienia te ułatwiają zamknięcie lub silne zwężenie światła. Znajdujemy je leź wszędzie tani, gdzie wymagane są wielkie zmiany przekroju poprzecznego naczynia. Krew tętnicza napływa do jamek z chwilą, kiedy pod wpływem bodźca nerwowego rozpoczyna się wzwód prącia. Odpływ krwi z jamek odbywa się przez żyły iej samej nazwy co tętnice: z żył głębokich prącia oraz żyły grzbietowej prącia; w większości żyły zaopatrzone są w zastawki. Nie ma tu sieci włosowatej krwionośnej włą nej między tętnice a żyły. Krew wewnątrz jamek nieznacznie tylko pośredniczy w przemianie materii i wymianie gazowej w porównaniu do krwi naczyń włosowatych—za< jej jest głównie hydrostatyczne. W czasie wzwodu czynność mięśniówki jest zniesiona, mięśniówka utraca swe napięcie, rozluźnia się, tkanka jamista zostaje zalana prądem krwi tętniczej. Dla wypełnienia jamek oraz dla wzwodu prącia, który występuje wyłą< przez usztywnienie i powiększenie ciał jamistych, muszą więc współpracować następuj czynniki: i) poszerzenie tętnic, 2) rozluźnienie mięśniówki w beleczkach i 3) zamknięci® względnie zwężenie (przyduszenie) żył odprowadzających. Go do mechanizmu zamknięcia żył, to poglądy są różne. Przypuszczalnie odbywa się ono automatycznie przez napięcie błony białawej, przez którą przenikają żyły, choć odpływ nie jest całkowicie zahamowany. Występują również żyły, które mają swoiste wstawki lejkowate i tylko maleńki otwór lejka przepuszcza cieniutki strumień krwi. Kiedy dopływ krwi tętni-czcj ustaje, wtenczas krew powoli zaczyna odpływać z jamek, ściany których stopniowo się kurczą i prącie wiotczeje.

Oprócz naczyń powyższego krwiobicgu czynnościowego, który służy wzwodowi prącia (vasapub!ica). występuje również krwiobieg odżywczy (uasa prirata), który w postaci nielicznych naczyń włosowatych przebiega w większych beleczkach oraz w sieci obwodowej pod błoną białawą. Odpływ krwi żylnej z tych obszarów włosowatych kieruje się do jamek.

Podobne prace

Do góry