Ocena brak

Mechanizm rynkowy

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

Mechanizm rynkowy jest związkiem przyczynowo – skutkowym, jaki zachodzi pomiędzy elementami rynku czyli podażą, popytem i ceną. Każdy z tych elementów ulega bowiem zmianie ( zarówno w krótkim, jak i długim okresie ), determinując zachowanie pozostałych.

Istotą mechanizmu rynkowego są wyżej opisane procesy negocjacyjne i konkurencyjne oraz ukształtowana w ich efekcie cena rynkowa towaru, będącego przedmiotem wymiany handlowej. Mechanizm rynkowy jest regulatorem zdolnym do samodzielnego wyrównywania wszelkich stanów nadwyżek bądź niedoborów rynkowych. W zależności od panujących w danej gospodarce warunków możemy mówić o konkurencyjnym mechanizmie rynkowym (wolny rynek) lub też o ograniczonym mechanizmie rynkowym ( rynek regulowany ).

Podobne prace

Do góry