Ocena brak

MECHANIZM EKONOMICZNY ŚRODKÓW POZATARYFOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MECHANIZMU OPŁAT WYRÓWNAWCZYCH

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

ŚRODKI PARATARYFOWE: ograniczenia w handlu zagranicznym nie będące cłami, a powodujące identyczny, jak cła skutek. Prowadzą do wzrostu ceny importowanego towaru, zmniejszają jego konkurencyjność na rynku wewnętrznym kraju, który je stosuje. Mogą więc uzupełniać lub zastępować cła.

Mają nieporównywalnie większą skuteczność niż cła, bo nie posiadają globalnego charakteru (nie dotyczą wszystkich uczestników wymiany zagranicznej). Mają charakter dyskryminacyjny. Znaczna ich część jest stosowana w sposób niejawny. Zaliczamy do nich: opłaty wyrównawcze, subwencje, podatki i specjalne opłaty, dumping, depozyty importowe, podwyższenie podstawy wymiary cła, kontyngenty taryfowe.

Opłaty wyrównawcze – różnica między niższą ceną towaru importowanego a wyższą, ustaloną igwarantowaną przez państwo, ceną wewnętrzną towaru produkowanegow kraju. Podstawowym celem opłat jest więc podniesienie ceny towaru importowanego do poziomu ceny towaru krajowego w celu zrównania ich konkurencyjnie. Opłaty cechują się przede wszystkim zmiennością, będącą pochodną cen na rynku międzynarodowym. W przypadku, gdy ceny ulegają obniżeniu, opłaty wyrównawcze rosną, w przeciwnym przypadku – maleją, ponieważ punkt odniesienia, tj. ceny wewnętrzne, jest stały.

Opłaty stosowane są łącznie z cłem lub zamiast niego. W pierwszym przypadku są nakładane, gdy cena z cłem jest niższa od ceny wewnętrznej. Opłaty cechuje wysoka skuteczność w eliminowaniu konkurencji zagranicznej. Stąd opłaty wyrównawcze prowadzą do szybkiego rozwoju produkcji towarów krajowych, w stosunku do których są stosowane.

Do góry