Ocena brak

Mechanizm dochodowy przywracania równowagi bilansu płatniczego w różnych systemach walutowych

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Zgodnie z tym mechanizmem w warunkach deficytu bilansu handlowego ( a tym samym płatniczego ) następuje zmniejszenie wydatków, zaczyna działać mechanizm mnożnika w dół i w efekcie ma miejsce spadek wartości PBK. Odwrotnie kształtuje się sekwencja w przypadku nadwyżki bilansu. Główny nacisk w tym mechaniżmie położony jest na zmiany wydatków, dochodów i obrotów handlowych z zagranicą. Pomijane są zmiany cen, obroty kapitałowe i zmiany stóp procentowych.

W systemie waluty złotej w warunkach deficytu działał mnożnik itp. –jak wyżej. Przy założeniu nie zmiennej dochodowej elastyczności popytu na import i podaży exportowej prowadziło to do zmniejszenia wielkości przywozu, zwiększenia wywozu i w ostatecznym efekcie bilans wraca do równowagi. Co więcej mogło się nawet pojawić dodatnie saldo obrotów handlowych. Mnożnikowo rosły wtedy globalne wydatki, PBK i wartość importu, malał natomiast export.

Podobnie jak mechanizm cenowy- działał on jeszcze w systemach waluty sztabowo- złotej i dewizowo- złotej. Podobnie także współcześnie i w systemie pieniądza kierowanego z Bretton Wood. Przywrócenie tego automatycznego rozwiązania deficytu w warunkach silnej interwencji w ostatnim z podanych systemów do końca nie było możliwe .

Podobne prace

Do góry