Ocena brak

Mechanizm cenowy przywracania równowagi bilansu płatniczego w różnych systemach walutowych

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Mechanizm cenowy w sposób automatyczny działał tylko w systemie waluty złotej, ale mamy z nim do czynienia także współcześnie. Zwraca się w nim jedynie uwagę na zmiany cen, zakłada się występowanie konkurencji doskonałej i brak różnic w elastyczności cenowej popytu i podaży oraz, że według prawa Saya ,, niewidzialna ręka rynku” samoczynnie umożliwi osiągnięcie pełnego zatrudnienia i równowagi wewnętrznej i zewnętrznej.

W systemie waluty złotej wg tego mechanizmu ujemny bilans handlowy i związany z tym odpływ kursów powoduje spadek ilości pieniądza w obiegu i w konsekwencji obniżenie poziomu cen krajowych. Stąd zwiększa się atrakcyjność exportu, a zmniejsza opłacalność importu.

Sytuacja kształtuje się odwrotnie w wypadku nadwyżki bilansu narodowego. W obu przypadkach mechanizm uruchamiany jest wraz z transportem kruszców szlachetnych między krajami Mechanizm funkcjonował podobnie w systemach waluty sztabowo – złotej i dewizowo – złotej, bo od systemu waluty złotej różniły się tylko tym, że w systemach tych określono minimalną sumę wymiany waluty krajowej na złoto, ( a konkretnie na sztabkę złota – stąd nazwa). W systemie dewizowo-złotym dodatkowo potrzebna była przed wymianą na złoto – konwersja na inną walutę wymienialną był nią głównie dolar USA.

Mechanizm ten nie działa już tak samo w systemie pieniądza papierowego kierowano z Bretton Woods ponieważ dochodzi w nim opcja ingerencji państw – członków w stopień wymienialności walut. Poza tym rola złota w tym modelu zostaje ograniczona na korzyść walut wymienialnych i SDR, jako składnika rezerw dewizowych. Przywrócenie tego mechanizmu nie było automatyczne i możliwe do końca.

Podobne prace

Do góry