Ocena brak

Mechanika stawu pierścienno-nalewkowego

Autor /abibigail Dodano /11.01.2012

Staw pierścienno-nalewkowy pod względem swej budowy zbliżony jest do typu stawu eliptycznego; wskutek położenia powierzchni stawowych «kompromisowa» oś ruchu przebiega skośnie od strony przyśrodkowej, z góry i od tyłu ku stronie bocznej, ku dołowi i do przodu. Dokoła tej osi odbywają się i) ślizgające ruchy przywodzenia i odwodzenia chrząstki nalewkowatej. Oprócz tego ruchu, wskutek luźności torebki stawowej, możliwe są również 2) ruchy obrotowe chrząstki nalewkowatej do wewnątrz i na zewnątrz około osi pionowej. W ruchach przywodzenia z powodu położenia główki stawowej chrząstki nalewkowate nie tylko zbliżają się do siebie, ale równocześnie przesuwają się ku tyłowi i ku górze: w ruchu tym wyrostek głosowy chrząstki nalewkowatej oddala się od kąta chrząstki tarczowatej i więzadło głosowe napina się. W ruchach odwodzenia chrząstki nalewkowate oddalają się od siebie a równocześnie przesuwają się do przodu i do dołu, wskutek czego poprzednio napięte więzadło głosowe znowu rozluźnia się. W ruchach obrotowych wyrostki głosowe obracają się na zewnątrz lub do wewnątrz, a szpara głośni zwiększa się lub zmniejsza.

Oba rodzaje ruchów są często z sobą sprzężone: ruchy przywodzenia łączą się z obrotem do wewnątrz, ruchy odwodzenia — z obrotem na zewnątrz.

Podobne prace

Do góry