Ocena brak

Mechanika stawów skokowych

Autor /aby Dodano /04.01.2012

W pionowej postawie ciała długastopy, w położeniu prawidłowym, jest ustawiona prostopadle zarówno do poprzecznej osi bloczka kości skokowej, jak również do linii ciężkości kończyny dolnej. To prawidłowe położenie stopy jest równocześnie położeniem wyjściowym dla ruchów w stawach skokowych.

W stawie skokowym górnym odbvwają się ruchy kości skokowej w stosunku do goleni. Jest to typowy staw zawiasowy z poprzecznie ustawioną osią, przebiegającą przez kostkę boczną nieco powyżej jej wierzchołka, przez środek bloczka kości skokowej i nieco poniżej kostki przyśrodkowej. Dokoła tej osi odbywają się ruchy zgięcia stopy ku górze. w kierunku grzbietowym i ku dołowi, w kierunku podeszwowym, lub też przy ustalonej stopie na podłożu — ruchy pochylenia goleni do przodu oraz prostowania. W położeniu wyjściowym bloczek kości skokowej wypełnia wklęsłą panewkę goleni. W zgięciu podeszwowym węższa, tylna część bloczka znajduje się między obiema kostkami goleni, w zgięciu grzbietowym odwrotnie — część przednia, szersza. Z tego powodu w zgięciu grzbietowym obie kostki rozsuwają się nieco ku bokom, w zgięciu podeszwowym zaś mogą odbywać się nawet nieznaczne ruchy boczne kości skokowej.

Zgięcie grzbietowe stopy jest hamowane przez napięcie mięśni łydki i napięcie tylnej ściany torebki wraz z tylnymi częściami odnośnych więzadeł oraz przez zetknięcie się szyjki kości skokowej z brzegiem przednim powierzchni stawowrej kości piszczelowej. Zgięcie podeszwowe jest hamowane napięciem przednich mięśni goleni i przedniej ściany torebki stawowej wraz z przednimi częściami odnośnych więzadeł oraz oparciem się wyrostka tylnego kości skokowej o brzeg tylny powierzchni stawowej kości piszczelowej.

W stawie skokowym dolnym odbywają się ruchy dolnej części stępu i śródstopia wraz z palcami w stosunku do goleni i kości skokowej. Staw ten. w którym anatomicznie odróżniamy część przednią i część tylną, mechanicznie tworzy jedną całość i samodzielne ruchy w jednej z nich nie są możliwe. Wspólny ruch w obu częściach stawu skokowego dolnego odbywa się dokoła jednej osi „kompromisowej". Oś ta biegnie od tyłu do przodu, z zewnątrz do wewnątrz i od dołu ku górze. Przebija ona kość piętową w jej części tylnej, krzyżuje zatokę stępu i opuszcza kość skokową w części przedniej i przyśrodkowej. Oś ruchu ustawiona jest więc skośnie, pod kątem ostrym do długiej osi stopy. Przebieg jej jest osobniczo bardzo zmienny. W tym ruchu kompromisowym w stawie skokowym dolnym odróżniamy trzy składniki: jednym jest zgięcie podeszwowe lub grzbietowe, drugim przywodzenie lub odwodzenie i trzecim odwracanie (brzeg przyśrodkowy jest uniesiony, brzeg boczny opuszczony) lub nawracanie (brzeg przyśrodkowy jest opuszczony, brzeg boczny uniesiony). Zgięcie podeszwowe, przywodzenie i odwracanie zawsze łączą się z sobą (ruch podobny do odwracania ręki); również sprzężone są z sobą ruchy przeciwne: zgięcie grzbietowe, odwodzenie i nawracanie. Ruchy zgięcia i prostowania stopy w tym ruchu kompromisowym mogą zwiększać zakres odpowiednich ruchów w stawie skokowym górnym. Przez współpracę stawu skokowego górnego i dolnego stopa osiąga, tak jak staw kulisty, swobodę ruchów trzech stopni. Ruchami stawu skokowego górnego posługujemy się podczas chodzenia, poruszania się do przodu, staw skokowy dolny dostosowuje stopę do nierówności podłoża.

Podobne prace

Do góry