Ocena brak

Mechanika mięśni

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Nie wszystkie mięśnie działają wyłącznie na jeden staw. Mięsień może mijać jeden staw i przebiegać nad kilku stawami, tak że odróżniamy mięśnie jednostawowe, dwustawowe i wielosta-wowe. Pierwsze leżą w głębi, ostatnie bardziej powierzchownie. Mięśnie wielostawowe mogą działać w ten sam sposób na wszystkie stawy, nad którymi przebiegają, lub też różnie; np. mięsień dwustawowy może zginać jeden staw i prostować drugi. Mięsień tak jak taśma gumowa jest rozpięty nad stawem i jego działanie zależy od położenia mięśnia w stosunku do osi stawu. W zasadzie mięśnie położone do

przodu od osi stawu działają jako zginacze, położone do tyłu od niej — jako prostowniki; położone bocznie — jako przywodziciele lub odwo-dziciele; mięśnie przebiegające skośnie lub poprzecznie do osi są mięśniami obrotowymi (na-wracacze i odwracacze). Większość mięśni jednak tak jest położona w stosunku do stawów, że działają one w paru kierunkach. Stanowi to pewne biologiczne zabezpieczenie ruchu stawu.

Mięsień może jednak wywoływać ruchy w stawie, nad którym nie przebiega — wtedy działa na odległość. Czynność mięśnia wyraża się w działaniu na oba punkty przyczepu; zbliża on lub oddala od siebie obie części kośćca, które łączy, gdy żadna z nich nie jest ustalona. Na przykład mięsień ramienny zbliża do siebie ramię i przedramię w stawie łokciowym. Przedramię zgina się, ramię cofa się ku tyłowi; zostaje wykonany ruch w stawie ramiennym. A więc mięsień, który przebiega tylko nad jednym stawem (mięsień jednostawowy), może wykonywać ruch w stawie sąsiednim w kierunku przeciwnym do ruchu w stawie, nad którym przebiega.

Oprócz dynamicznej pracy mięśni, podczas której obie powierzchnie przyczepów mięśni zbliżają się lub oddalają się od siebie, jak np. mięśni ręki lub gałki ocznej, odróżniamy pracę statyczną, gdy oba przyczepy pomimo pracy mięśni pozostają w tej samej odległości. Mięśnie pracują statycznie przy ustalaniu stawów. Jest to postać najbardziej nużącej pracy mięśni, być może wskutek tego, że w czasie tej pracy krążenie jest słabsze niż podczas pracy dynamicznej. Ustalenie stawów jest nieodzownym warunkiem ruchów. Zmuszeni jesteśmy w różnych rodzajach pracy ludzkiej ustalać różne części ciała i różne stawy, stwarzając dogodne warunki pracy dla sąsiednich stawów. Na przykład wykonując jakąś pracę palcami zmuszeni jesteśmy ustalić stawy ręki, staw łokciowy i wreszcie stawy obręczy kończyny górnej. Ustalenie przenosi się wreszcie na powierzchnię podpory ciała, np. przy zachowaniu pionowej postawy czy równowagi ciała.

Podobne prace

Do góry