Ocena brak

Mchy i paprocie

Autor /Felix Dodano /11.10.2011

RYNIOFITY- to najpierw. Pionierskie rośliny ląd., które pojawiły się na Z. Już w I poł. Ery paleoz. Ok. 415 mln. Lat temu. Należy do nich roślina o nazwie kuxonia żyjąca już pod koniec okresu sylurskiego ery paleoz.

Wątrobowiec : POROSTNICA WIELOKSZT. Wyst. : m. Wilg., zacień. Bud. Gam

Kształt blaszkowaty z ryzoidami, wysoka org. Budowy wew. (apar. Szpar., epiderma górna, kom. powietrzna, mięk. spichrzowy, mięk. Wzm.). rozmn. :

Wegetat : Rozmnóżki które są w zbiorniczkach na gametoficie wypadają i dają nowy. Płciowe : gamet. Jest dwupienny tj. trzonek + tarczka + po dolnej stroni

Rodnia lub plemnia. + H2O -> zygota -> sporofit (łodyga z zarodnią a w niej zarodniki). Zarodniki na +(żeńskie) i -(męskie) ->splątek ->gametofit. Do glon

Posiada ryzoidy nie korzenie, pob. H2O całą plechą, bez tk przewodzącej

MECH PŁONNIK Wyst : liściasty zacień. Las Bud : zarodnia z czep., seta

Hydroidy (za drewno), bud liścia : epiderma, tk wzm., leptoidy, hydroidy, asymilatory rozmn : zarodniki w sporof. Na 2 bieguny + i - , każdy ma dwie błony : egozsporium i edndospor., z tk archespor., zarodniki w splątek (proto)

2 gamet. -> męski i żeński; sporofit urywa wierzchołek rodni -> później czepe.

TORFOWIEC Wyst. : tereny b. Podmokłe,bagna Bud : bez ryzoidów bo dół ciągle obumiera zaś góra ciągle rośnie, obumarłe cz. tworzą pokłady torfu, ma zdolność magazynowania wody szczególnie liście (kom. Żywe i martwe + por)

Do magazynowania są też kom. Retorfowe. Gametofit i sporofit jednopłciowy.

Czyli rośnie jedno na 2-gim : zygota - > sporofit, splątek -> gametofit

ZNACZENIE MCHÓW w regulacji bil. Wodnego, zatrzym. H2O deszczowe w liściach. Chronia glebe przed nadmiernym parowaniem. Wyst. Na cienkich glebach obumierają i nawożą je dając próchnicę. Torf z torfowców ma zast. W wyrobie płyt izolacyjnych, papieru i tektury, do uszczelniania domów.

WIDŁAK GOŹDZISTY - JEDNOZAR. Wyst : lasy igl, torfowiska. Bud: sporofitu :

Liście z chloropl, korzeń, łodyga płożąca, kłos zarodnionośny. W kłosie z tk. Archesp., tworzą się zarodniki jednakowe (jednozarodnikowe) Po 7 latach na podłożu kiełkuje w gametofit. : ma postać blaszki wielokom. Przytw. Do podł. Chwytnikami, bez chlorof., symbioza z grzybami. Na 1 rodnie i plemnie ->zyg

I nowy sporofit.

WIDLICZKA OSTROZĘBNA - RÓŻNOZAR Wyst : lasy sudeckie, karpackie, Bud :

Sporofit taki jak u goździstego. Zamiast kłosa są makro i mikro sporangia gdzie kiełkują sobie zarodniki tworząc gametofit męski lub żeński (z mikro lub makro sporów). Są one mocno zreduk. Na męskim plemnie na żeńskim rodnie.

Zygota na ziemię i nowy sporofit z niej. SKRZYP POLNY Bud : łodyga podziem.

(międzywęźla - | węzły, bulwki, korzeń) pęd płony (z liśćmi - na wiosnę - kom z chloroplast., cześć pokarmu magazynuje w bulwkach) Ściany kom odkładają krzemionkę. Na wiosne pęd zarodnionośny z kłosem u dołu zarod.,

zarodniki z 3warstw. Błoną -> zewnętrzna na elatyry (skrzydełka). Zarodniki na męskie i żeńskie. Gametofit blaszkowaty przytwierdzony ryzoidami z plemnią lub rodnią. Zygota-> sporofit.

NARECZNICA SANICZA Paproć; Bud : liście podwójnie pierzasto złożone, kłącze Bud kom. Sporof. : bud łodygi : tk. Miękisz., tk. Wzm., epiderma, łyko i drewno, bud liścia : po stronie zew. Skórka, której kom mają chloropl., skórka z aparat. Szparkowymi. Środek liścia z mięk. Asym. I kom. Asymilac., liście dzielą się na : trotofile (asymilacyjne) i sporofile (zarodnionośne)Rozm. Sporofitu : przez zarodniki, kom. Grzebienia zarodni od strony zew. Mają grube ściany zaś od wew. Cienkie. W zar. Zar. Z archesp. Gdy dojrzałe to kom. Grzebienia tracą wodę i się kurczą a ściany cienkie rozrywają się i zar. Wypadają. Zarodnie zebrane w kubki przykryte są zawijką. Zar jedn. Rodzaju.

Gametofit : blaszka w kszt. Serca z plemniami i rodniami i ryzoidami ma chloroplasty czyli jest samożywny. Zbudowany z wielu kom. Powstaje zygota, młody sporofit żyje początkowo kosztem gametofitu.

PAPROĆ WODNA Sporofit Pływa po wodzie. Ma 2 liście asym. Sporkarpia, liście pełnią f. Korzenia W sporkarpiach są zarodnie większe (makrospor.) i mniejsze mikrosp. Mikrospory kiełkują w mikrosporangiach i tworzy się z nich przedrośle męskie , na którym powst. Plemnie z plemnikami. W makrospor. Powst. Makrospory, które wypływają do wody kiełkują w przedrośle żeńskie. Na każdym żeńskim są 3 rodnie z kom. Jajową. Po zapłodnieniu powst. Zygota która dzieli się dając sporofit. Tu nastąpiło zredukowanie gametofitu. Dominujące pokolenie to sporofit.

Podobne prace

Do góry