Ocena brak

Max Weber

Autor /Cintia Dodano /10.04.2011

 

Max Weber – najgruntowniejszy badacz kapitalizmu – wolny rynek ukształtował się dopiero w kapitaliźmie, co doprowadziło do ukształtowania się dwubiegunowej koncentracji – kapitału oraz pracy. Klasy społeczne – grupy ludzi o różnych szansach życiowych (różnych szansach otrzymywania dóbr, usług i doświadczeń). Weber dzieli posiadających i nie posiadających jeszcze na inne klasy (zależne od wieku, rodzaju produkcji itp.)

  • walka klas jest słuszna, pod warunkiem, że nie obejmuje wszystkich sfer, np. kultury

  • podział na partie a także na stany jako warstwy prestiżowe

Podobne prace

Do góry