Ocena brak

„Mathis der Maler"

Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013

Po serii szokujacych dzieł Pauł Hindemith wystapił z seria neo.-itylistycznych koncertów orkiestrowych i instrumentalnych. Nowa tendencje zmodernizowanego współczesnego stylu przedstawił w operze Mathis der Maler (Mateusz malarz), osnutej na temacie z ycia MateuszaGriinewalda, inspirowanej przez tego słynny tryptyk z isenheimskie-go ołtarza (Koncertanielski. Złożenie do grobu i Kuszenie s\v. Antoniego). Z opery tej stworzył kompozytortrzyczesciowa symfonie o takim samym tytule. Podobnie postapił z opera Die Harmonie der Welt, osnuta na tle życia Johannesa Keplera. 

Podobne prace

Do góry