Ocena brak

Materiały termoizolacyjne i ich dobór na poszczególne elementy budynku

Autor /erydaycerge Dodano /05.09.2007

RYSUNKI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZONYM PLIKU!!


OCIEPLANIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU I DOBÓR ODPOWIEDNICH WYROBÓW Z WEŁNY


www.domy.interia.pl

Do izolowania ścian dachów fundamentów i stropów w domach jednorodzinnych używa
się wyrobów z wełny mineralnej i szklanej . Wełny są zazwyczaj dodatkowo zaimpregnowane olejem mineralnym, dzięki czemu nie wsiąka w nie woda.


Ocieplanie dachów skośnych

MATERIAŁY:

Ociepla się je płytami i matami z wełny mineralnej lub szklanej o małej gęstości i niskim współczynniku przewodzenia ciepła l ( około 0,035-0,037 W/m*K). Do ocieplenia dachów skośnych stosuje się także płyty lub maty laminowane - powleczone folią aluminiową, która odbija ciepło i pełni rolę paroizolacji.
Dachy takie można również ocieplić luźną wełną w postaci granulatu. Jest to pracochłonne i wymaga dodatkowych zabiegów stolarskich. Do krokwi trzeba bowiem przymocować przeźroczystą folię i poprzeczne listwy dzięki którym, granulat będzie dokładnie i równomiernie rozprowadzony.
[„murator 6/2001”]

Ocieplanie dachów płaskich

MATERIAŁY:

W stropodachu nie wentylowanym izolację można zrobić na dwa sposoby. Można ułożyć płyty dwuwarstwowe z wełny mineralnej. Ich część wierzchnia jest utwardzana tak, aby płyta mogła przenosić duże obciążenia. Istnieją także takie płyty dwuwarstwowe, z wełny mineralnej które pokryte są welonem szklanym. Można również zastosować dwie płyty: jedną twardą jako płytę wierzchnią, drugą miękką i lżejszą jako spodnią. Płyta wierzchnia z wełny mineralnej lub szklanej ma za zadanie przenosić obciążenia i zabezpieczać płytę spodnią z wełny mineralnej, która pełni jedynie funkcję izolacyjną.

Gdy ocieplamy stropodach wentylowany można to zrobić na dwa sposoby. Jeśli między stropem a dachem jest wystarczająco wysoko, by można było tam wejść i swobodnie się poruszać – można ułożyć na stropie termoizolację z miękkich płyt lub mat z wełny mineralnej bądź szklanej. Jeśli przestrzeń jest zbyt niska lepiej wypełnić ją granulatem.
[„murator 6/2001”]
-1-

Ocieplanie ścian metodą lekką mokrą.


MATERIAŁY

W tej metodzie ocieplania używa się jedynie twardych płyt z wełny mineralnej, zarówno zwykłych jak i lamelowych, czyli takich w których włókna przebiegają prostopadle do ich najszerszej powierzchni. Muszą one być na tyle twarde, aby gotowa elewacja nie uległa wgnieceniu.
[„murator 6/2001”]


Ocieplanie ścian metodą lekko suchą

MATERIAŁY:

W tej metodzie używa się przede wszystkim płyt z wełny mineralnej lub szklanej o małej gęstości i niewielkim współczynniku przewodzenia ciepła – około 0,035 W/(mK). Ponieważ elewacja taka wspiera się na drewnianym lub stalowym ruszcie, wełna przenosi jedynie własne obciążenia. Niektórzy producenci proponują więc do ocieplenia tą metodą również maty. Można także stosować płyty lamelowe i płyty laminowane wiatroizolacją z welonu szklanego, która chroni przed wywiewaniem ciepłego powietrza z wełny.

Ocieplanie ścian trójwarstwowychwww.dom.gazeta.pl

MATERIAŁY:

Pomiędzy dwoma warstwami cegieł, bloczków lub pustaków umieszcza się miękkie płyty z wełny mineralnej. Przenoszą one jedynie własne obciążenia, nie muszą więc być bardzo wytrzymałe. Gdy budynek ma dwie lub trzy kondygnacje, a w ścianie jest przestrzeń wentylacyjna, najlepiej jest zastosować płyty średniej gęstości, laminowane wiatroizolacją z welonu szklanego. W tym wypadku nie tylko ochroni ona przed wywiewaniem ciepłego powietrza z wełny, ale również sprawi, że nawet silny strumień powietrza w szczelinie nie oderwie włókien z wełny.
Do docieplenia ścian trójwarstwowych z pustką powietrzną można użyć granulatu.
[„murator 6/2001”]-2-

Ocieplanie ścian szkieletowych

www.dom.gazeta.pl

MATERIAŁY

Nadają się do tego zarówno płyty jak i maty z wełny szklanej lub mineralnej. Nie muszą być twarde, ponieważ nie przenoszą obciążeń. Umieszcza się je między słupami konstrukcji.

Ocieplanie stropów żelbetowych i podłóg na gruncie

MATERIAŁY:

Do ich ocieplenia używa się najtwardszych płyt z wełny mineralnej, które mają małą ściśliwość. Są one obciążane warstwą betonu i posadzką. Ich gęstość musi więc być duża, a co za tym idzie gorszy będzie ich współczynnik przewodzenia ciepła – 0,038 – 0,042 W/(mK). Można też zrobić inaczej i ocieplenie z wełny ułożyć pod warstwą betonu. Wtedy jednak trzeba zastosować specjalną wełnę taką która może się stykać bezpośrednio z gruntem.
Ocieplanie stropu z drewna i podłogi na legarach


www.muratordom.pl

MATERIAŁY:

Oba te miejsca można zaizolować płytami lub matami z wełny zarówno szklanej jak i mineralnej. Materiały te mogą być lekkie, lekkie. Nie działają na nie prawie żadne obciążenia i nie są też narażone na działanie wody. Podłogę na legarach można też zaizolować granulatem. Można to zrobić nawet tuż po ułożeniu podłogi wdmuchując wełnę przez przygotowane wcześniej otwory.
[„murator 6/2001”]

-3-

Ocieplanie ścian piwnicznych fundamentowych i podłógwww.muratordom.pl
MATERIAŁY:

Na warstwę ocieplenia pod warstwą betonu nadają się wyłącznie najtwardsze płyty z wełny mineralnej. Muszą one być przystosowane do kontaktu z gruntem, czyli odpowiednio zaimpregnowane. Inne płyty mogły by ulec zawilgoceniu.

[„murator”]

OCIEPLANIE STYROPIANEM

WYROBY ZE STYROPIANU I POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO ORAZ DOBÓR ICH ODPOWIEDNICH RODZAJÓW NA TERMOIZOLACJE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU
www.muratordom.pl-4-

Płyty FS 12

www.muratordom.pl
To najlżejsze i szczególnie miękkie płyty, a więc najbardziej narażone na uszkodzenia np. wgniecenie.

ZASTOSOWANIE:

Stosuje się je tylko tam gdzie, nie będą obciążane: w ścianach trójwarstwowych lub jako wypełnienie zewnętrznych ścian szkieletowych. Można je też wykorzystywać do ocieplania dachów drewnianych między krokwiami lub w innych konstrukcjach, gdzie izolację umieszcza się między elementami, na przykład w stropach drewnianych między belkami. Stosuje się je również jako izolację pod oblicówkę winylową.

Płyty FS 15


www.e-izolacje.pl

ZASTOSOWANIE:

Można je stosować tam, gdzie płyty FS 12, oraz w miejscach gdzie obciążenia są trochę większe: do ocieplania ścian metodą lekko mokrą, nadproży stropów, nad piwnicą (od spodu).

Płyty FS 20

ZASTOSOWANIE:

Stosuje się je tam gdzie obciążenia będą duże: do izolacji stropów (jeśli ocieplenie będzie układane na stropie na stropie pod warstwą zaprawy lub betonu ), do izolacji podłóg na gruncie, stropodachów bezpośrednio pod papą nawierzchniową, do ocieplania tarasów, a także w podłogach z ogrzewaniem podłogowym.

[„murator 5/2001”]
-5-

Płyty FS 30 i 40

Są one bardzo twarde, dlatego przeznaczone są do stosowania w miejscach, gdzie narażone będą na bardzo duże obciążenia.

ZASTOSOWANIE:

Najczęściej stosuje się je pod warstwę betonową w stropach i w stropodachach w budynkach przemysłowych lub użyteczności publicznej. W domach jednorodzinnych rzadko potrzebne są aż tak wielkie płyty. Czasem stosuje się FS 30

Płyty ryflowane.

To płyty odmiany od FS 12 do FS 30 ze specjalną powierzchnią z rowkami.

ZASTOSOWANIE:

Stosuje się je do ocieplania metodą lekką mokrą ściany domów budowanych w technologii szkieletu drewnianego. Płyty umożliwiają wentylowanie przestrzeni pomiędzy ścianą a warstwą izolującą, co zapobiega zawilgoceniu ścian. Te twardsze można stosować do dachów odwróconych, tarasów i ścian piwnic. Rowki zapewniają wtedy swobodny odpływ wód deszczowych, a czasami cała powierzchnia płyty dodatkowo zabezpieczana jest geowłókniną
[„murator 5/2001”]


Płyty wykończone papąwww.muratordom.pl
Są to płyty styropianowe odmiany FS 15 lub FS 20, jednostronnie oklejone papą.

ZASTOSOWANIE:

Stosuje się je do izolacji termicznej dachów płaskich, pod wylewki betonowe i do ocieplania fundamentów.
[„Izolacje1/2000”]


-6-


Płyty styropianowe z płytą gipsowo kartonową

www.muratordom.pl

To styropian jedno lub dwustronnie obłożony płytą gipsowo – kartonową.

ZASTOSOWANE:

Ten z płytą gipsowo – kartonową z jednej strony stosuje się do wykończenia ścian od wewnątrz, do poddaszy i sufitów podwieszanych, a ten obłożony z dwóch stron do budowy lekkich ścianek działowych na stelażu.

[„ABC styropianu”]


Tapety izolacyjne i izolacyjno dekoracyjne

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczone są do układania na ścianie domu od wewnątrz. Dzięki nim zmniejsza się straty ciepła, ściana staje się cieplejsza w dotyku


Granulatwww.e-izolacje.pl

ZASTOSOWANIE:

Jest przydatny zwłaszcza do ocieplania już istniejących budynków, w miejscach gdzie jest utrudniony dostęp. Drobny granulat styropianowy wdmuchuje się w pustki w ścianach a grubym wypełnia się stropy i połacie dachowe
[„Izolacje 1/2000”]
-7-
Styropian ekstrudowany

Charakteryzuje się on zwartą jednolitą budową i zamkniętymi porami, dużą wytrzymałością na ściskanie. Gęstość pozorna wynosi np. 30 kg/m3 nasiąkliwość po 24 godzinach nie przekracza 0.1% a po 28 dniach 0.5%, przewodność cieplna wynosi około 0.021 – 0.026 W/mK

ZASTOSOWANIE:

Poszczególne odmiany styropianu ekstrudowanego stosowane są zwykle do izolowania konstrukcji o dużych obciążeniach mechanicznych i jednocześnie narażonych na działanie wilgoci, jak np.:
Stropodachów odwróconych, ścian zagłębionych w gruncie z izolacją obudowaną warstwą dociskową, podłóg także w budynkach przemysłowych , gdzie występują duże obciążenia mechaniczne, lodowisk i tzw. „zielonych dachów”, parkingów samochodowych, np.
[„ABC styropianu”]

Ocieplanie płytami pilśniowymiwww.e-dach.pl www.e-izolacje.pl
Jest to materiał, który powstaje ze sprasowanych włókien drzew iglastych. W niektórych płytach włókna drzewne mogą być wiązane magnezytem. Najlepsze właściwości izolacyjne mają płyty o strukturze porowatej i małej gęstości (współczynnik przewodzenia ciepła dochodzi do 0,045 W/(m·K), dla gęstości 170 kg/m3. Ich grubość wynosi od 1,5 do 10 cm. Brzegi mają gładkie lub wyprofilowane tak, że można je łączyć na pióro i wpust.

ZASTOSOWANIE:

Stosowane są do izolowania ścian, stropów i dachów. Do miejsc szczególnie narażonych na działanie wilgoci, najlepsze będą płyty nasączone środkiem hydrofobowym. Są one odporniejsze na wilgoć, a w wypadku kontaktu z wodą nie pęcznieją w takim stopniu co płyty zwykłe. Płyty pilśniowe mogą też być zaimpregnowane środkiem zapobiegającym porostowi grzybów domowych i pleśniowych.
Z wilgocią dobrze radzą sobie również PŁYT BITUMICZNE. Ich nasiąkliwość, w porównaniu z płytami zwykłymi, jest o około 30-45% mniejsza. Dlatego też warto je stosować na przykład pod wylewki betonowe. W sprzedaży są nie tylko płyty jednowarstwowe, ale także te klejone z dwóch, lub kilku płyt. W takich „kanapkach” łączone są płyty o różnych właściwościach, np. twarde i porowate. Porowata płyta zapewnia dobrą izolacyjność, twarda – chroni ją przed uszkodzeniem.
[ www.e-izolacje.pl]

-8-
Pianka poliuertanowa

Wykonuje się z niej bezspoinowe izolacje natryskowe. Taka warstwa termoizolacyjna jest lekka (około 2 kg/m²) i odporna na wodę.

ZASTOSOWANIE:

Polecana jest szczególnie do robienia izolacji cieplnej na dachach i stropach. Pianka dobrze wypełnia izolowaną powierzchnię i jednocześnie wyrównuje wszelkie krzywizny lub ubytki w podłożu. Można ją nanosić na blachę, papę, beton i drewno. Pianką można pokryć również ściany zewnętrzne budynków, przed wykonaniem elewacji z sidingu. Jest to wówczas alternatywny sposób na termorenowację starego domu.
[ www.e-izolacje.pl]


www.e-izolacje.pl

Płyty poliuretanowe


www.e-dach.pl

Płyty te są sztywne, wytrzymałe na ściskanie, lekkie (1 m3 waży 30 kg). Mają sporą gęstość, a mimo to ich współczynnik przewodzenia ciepła wynosi nawet 0,028 W/(m·K). Charakte-
ryzują się niewielką nasiąkliwością - poniżej 0,5%. Brzegi płyt wyprofilowane są tak, że można je łączyć na zakład lub na pióro i wpust. Ich grubość wynosi od 2 do 12 cm.

-9-
ZASTOSOWANIE:
Płyty poliuretanowe nadają się do izolowania dachów płaskich i pochyłych, poddaszy, tarasów, ścian fundamentowych oraz podłóg ogrzewanych i nieogrzewanych. Mogą być obustronnie lami-
nowane folią aluminiową lub włókniną szklaną. Produkowane są także płyty połączone z płytą gipsowo-kartonową. Są one stosowane do ocieplania i wykańczania domów od wewnątrz.
[ www.e-izolacje.pl]


Korek


www.muratordom.pl


Z korka wykonuje się przeważnie elementy wykończenia wnętrz - panele podłogowe lub boazeryjne. Jako materiał termoizolacyjny jest on mniej popularny. Dzieje się tak pewnie dla tego, że jego cena pozostaje wciąż dosyć wysoka. Z korka produkowane są płyty termoizolacyjne grubości od 2 do 32 cm, lub granulat. Materiał ten ma dobre właściwości termoizolacyjne i jest odporny na pleśń i gryzonie. Charakteryzuje się również małą nasiąkliwością. Współczynnik przewodzenia ciepła dla korka wynosi 0,037-0,040 W/(m·K).
[ www.e-izolacje.pl]


Perlit


- Powiększenie 1000-krotne perlitu, frakcja ziarnowa 0,63 - 1,25 mm
www.muratorplus.pl

Perlit to granulat lawy wulkanicznej. Perlit ekspandowany jest chemicznie obojętny, niepalny, niehigroskopijny i ma stałą objętość. Cechuje się odpornością na mróz, wilgoć i różnego rodzaju szkodniki, a ponadto ma doskonałe własności cieplnoizolacyjne i dźwiękoizolacyjne.

[ www.e-izolacje.pl]

-10-
ZASTOSOWANIE:

Perlit można wykorzystać m.in. w produkcji perlitobetonów, które można stosować do ocieplania posadzek, podłóg, stropów, wypełniania ścian, sufitów, dachów itp. Jako uzupełnienie styropianu w posadzkach i stropach, jako uzupełnienie klasycznych materiałów izolacyjnych, albo materiał podstawowy. Na bazie perlitu wyrabia się także tynki oraz zaprawy ciepłochronne.
[ www.e-izolacje.pl]

Płyty pochodzenia roślinnego


Płyty ociepleniowe można produkować także z włókna lnianego. Jest to materiał stosunkowo tani w pozyskiwaniu i w pełni ekologiczny. Włókna łączy się ze skrobią ziemniaczaną, służącą jako lepiszcze i sprasowuje. Tak powstałe płyty są dobrym izolatorem akustycznym i termicznym. Nie hamują przepływu pary wodnej gromadzącej się wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń. Włókna lniane są jednak łatwopalne i by płyty takie zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie muszą być zabezpieczone impregnatami ogniochronnymi. Materiał ten nie jest odporny na działanie insektów i gryzoni.
Materiałem termoizolacyjnym są też płyty z konopi. Produkt ten jest szczególnie popularny w Stanach Zjednoczonych. U nas hodowla konopi jest utrudniona. Płyty konopne mają właściwości podobne do płyt z włókien lnianych. Odznaczają się jednak gorszą odpornością na zawilgocenie.
Maty i płyty produkuje się także z włókien kokosowych. Są one wytrzymałe, sprężyste, odporne na działanie ognia i nie zawierają żadnych chemicznych domieszek. Mają grubość od 1 do 4 cm i gęstość 85-125 kg/m3. Ich współczynnik przewodności cieplnej wynosi około 0,043-0,045 W/(m·K). Mimo tak dobrych właściwości ciepłochronnych służą głównie do wykonywania izolacji akustycznej.
[ www.e-izolacje.pl]


Wełna naturalna

Zwykła wełna owcza także może być materiałem ociepleniowym stosowanym w budownictwie. Produkowane są z niej maty laminowane jednostronnie włókniną lub folią aluminiową i strzępki wełniane do wykonywania izolacji wdmuchiwanych. Wełna charakteryzu-
je się dobrą izolacyjnością termiczną i akustyczną. Jest trwała świetnie reguluje poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniach. Pochłania nadmiar wilgoci i oddaje go, gdy robi się sucho. Nie pyli w trakcie cięcia i nie stanowi pokarmu dla gryzoni. Nie jest jednak odporna na trwałe zawilgocenie.

ZASTOSOWANIE:

Materiał taki polecany jest do ocieplania poddaszy użytkowych
[ www.e-izolacje.pl]


www.e-izolacje.pl
-11-


Słoma

To chyba najbardziej tradycyjny materiał ociepleniowy. Ze słomy produkuje się elastyczne płyty grubości około 2 do 5 cm. Słoma jest powiązana sznurkami i nasączona impregnatem, który zmniejsza jej podatność na ogień.

ZASTOSOWANIE:

Płyty słomiane można stosować do ocieplania dachów, ścian szkieletowych, stropów oraz poddaszy. Mają gęstość około 190 kg/m3. Współczynnik przewodzenia ciepła dla tego materiału wynosi od 0,042 do 0,056 W/(m·K).
[ www.e-izolacje.pl]Tapety polistyrenowe
ZASTOSOWANIE
Służą one do ocieplania ścian od wewnątrz. Poprawiają ich izolacyjność termiczną i sprawiają, że ściany stają się cieplejsze w dotyku. Zrobione są z pianki polistyrenowej jednostronnie laminowa-
nej papierem. Ich grubość wynosi około 2-6 mm. Sprzedawane są w rolkach. Do ścian mocuje się je za pomocą kleju.
[ www.e-izolacje.pl]
Ocieplanie celulozą – Thermocel

Surowcem do produkcji Thermocelu jest celuloza otrzymywana z makulatury. W procesie rozdrabniania celulozy papierowej wyodrębnia się pojedyncze włókna, a niewielka domieszka świeżej celulozy długich włóknach powoduje że Thermocel jest szczególnie puszysty. Współczynnik przewodzenia cieplnego l wynosi 0,04W/mK Producentem Thermocelu jest firma „Cellulose-Fullstoff-Fabrik”.
Thermocel można aplikować na dwa sposoby :
- poprzez wdmuchiwanie – materiał szczelnie wypełnia wszelkie przestrzenie w ścianach, stropach, i dachach połaciowych oraz miejscach trudnodostępnych
- poprzez otwarty nadmuch – metoda ta daje możliwość szybkiego wykonania izolacji cieplnej i dźwiękowej. Ma zastosowanie szczególnie do izolacji stropodachów wentylowanych, nieużytkowych strychów lub części budynków o nieregularnych formach.

[„materiały budowlane 1/2000”]


-12-
ZASTOSOWANIE:

Thermocel stosuje się do ociepleń dachów połaciowych, stropodachów wentylowanych ścian działowych i dźwiękochłonnych oraz ścian konstrukcyjnych i stropów wykonanych w szkielecie drewnianym i stalowym.


www.e-izolacje.pl

Ocieplanie termoizolacyjną gliną spęcznioną – glińcem

Surowcem do produkcji glińca jest glina ilasta. Gliniec jest czterokrotnie lżejszy od kruszyw naturalnych jest to materiał ognioodporny (klasa ognioodporności A) i mrozoodporny. Ujemne temperatury nie wpływają na zmianę jego właściwości, ponieważ uniemożliwia to zamknięta struktura porów. Gliniec cechuje się wysokim współczynnikiem przewodności cieplnej l wynoszącym 0,075W/mK, co sprawia że np. wykonana 18 – centymetrowa warstwa ocieplenia może zastąpić 10 – centymetrową warstwę styropianu.

ZASTOSOWANIE:

Glińcem można docieplać stropy żelbetowe monolityczne, stropy na belkach stalowych Kleina, stropy drewniane itp. Jest to odpowiedni materiał do docieplania istniejących stropów i podłóg drewnianych, zwłaszcza w obiektach zabytkowych.
Gliniec polecany jest do ociepleń stropodachów wentylowanych i niewentylowanych zwłaszcza w budynkach z lat 60 i 70 gdzie do wypełnień przestrzeni w stropach powszechnie stosowano żużel, który ma niemal trzykrotnie większy ciężar objętościowy i blisko trzykrotnie gorszy współczynnik l.
Gliniec dobrze nadaje się do izolacji pionowych ścian fundamentowych i piwnicznych, zarówno w budynkach nowo wznoszonych, jak i istniejących. Wykonana z niego obsypka ścian pełni funkcję izolacji cieplnej, przeciwwilgociowej, stabilizującej grunt i zabezpieczającej izolacje pionową ściany fundamentu.
[„Izolacje2/2004”]
-13-

Ocieplanie ścian za pomocą transparentnej izolacji cieplnej

Przy użyciu izolacji transparentnej można ocieplić ściany masywne z ciężkich materiałów budowlanych o dużych grubościach.
Systemem izolacji transparentnej jest StoTherm Solar.
Elementami składowymi systemu są:
- Warstwa absorbcyjna – panele transparentne przyklejone do ścian za pomocą specjalnej masy o barwie czarnej która stanowi warstwę absorpcyjną. Funkcją absorbera jest pochłanianie promieniowania słonecznego przekazywanego z zewnątrz przez panele i retransmisja ciepła w głąb muru
- Płyta transparentna - światłoprzepuszczalna płyta kapilarna wykonana jest z poliwęglanu. Kapilary mają kierunek prostopadły do powierzchni płyty. Płyta dobrze przewodzi promieniowanie podczerwone, a jej właściwości termoizolacyjne są podobne do styropianu.
- Warstwa zbrojenia – między tynkiem szklanym a i płytą kapilarną przyklejona jest wkładka uszczelniająca i stabilizująca wykonana ze szklanej włókniny.
- Powłoka zewnętrzna – soczewkową powłokę zewnętrzną paneli stanowi półprzezroczysty tynk szklany (na bazie poliuretanu) w kolorze jasno szarym
[ „Przegląd budowlany 1,2/2004”]


Do góry