Ocena brak

MATERIALIZM MECHANISTYCZNY La Matteriego

Autor /Olaf Dodano /06.07.2011

Materializm to ogólna nazwa systemów filozoficznych twierdzących, że jedynym realnym bytem jest świat materialny, zaś wszelkie idee są tylko wytworem psychiki człowieka.

W przypadku nauk humanistycznych za materializm uważa się pogląd, według którego wszystkie myśli, uczucia, decyzje pojedynczych ludzi oraz wytwory kultury i istniejące struktury społeczne wynikają bezpośrednio z "walki o byt", tj. z uwarunkowań materialno-ekonomicznych i są w stosunku do nich wtórne.

Odmiany materializmu:

  • materializm mechanistyczny - zakładający, że wszystko da się wyjaśnić i sprowadzić do prostych oddziaływań materii, czyli że wszystko da się sprowadzić do zjawisk fizycznych i chemicznych;

  • Naturalizm;

  • Materializm dialektyczny;

  • Materializm fenomenologiczny.

Julien Offray de La Mettrie

(ur. 25 grudnia 1709, zm. 11 listopada 1751) - francuski lekarz i filozof.

La Mettrie praktykował jako lekarz wojskowy, ale satyry przeciwko kolegom oraz jawnie głoszony materializm zmusiły go w 1746 do ucieczki z Francji. Przebywał później w Holandii, a następnie w Prusach na dworze Fryderyka II. Główną pracą filozoficzną był „Człowiek-maszyna” (L'homme-machine) z 1748.

La Mettrie stwierdzając zależność duszy od ciała doszedł do wniosku, że człowiek - podobnie jak zwierzęta - jest istotą wyłącznie materialną i działającą podobnie jak maszyna. La Mettrie negował istnienie nieśmiertelnej duszy, a także Boga.

1747 – „Człowiek-maszyna Julien Offray de La Mettriego (1709-1751): ludzie są maszynami, a fizyka określa moralność. La Mettrie był lekarzem. Jedyne prawdziwe nauki to, wedle niego, nauki przyrodnicze. Prawdą duszy jest mózg. Ponieważ materia sama się organizuje, wszystko da się sprowadzić do procesów przyrodniczych. Fizyka określa moralność do tego stopnia, że ludzie są maszynami. Po „Człowieku-maszynie” pisze jeszcze „Człowieka-roślinę” (1748) oraz „Sztukę rozkoszy” (1751). W praktyce La Mettrie jest hedonistą pochwalającym umiarkowanie, jest też człowiekiem, który z pesymizmem spoglądał na ambicje filozofii, by zmienić świat. La Mettrie był jednym z najbardziej znanych ludzi swego stulecia.

Podobne prace

Do góry