Ocena brak

MATAPAN - bitwa 1941 r.

Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011

Bitwa floty włoskiej i brytyjskiej ro­zegrana na wysokości przylądka Ma­tapan na Peloponezie (grecka naz­wa - Tainaron) miała istotne znacze­nie, gdyż podważyła potęgę i ducha walki floty włoskiej. W końcu marca 1941 r. dowództwo marynarki włoskiej skierowało zespół okrętów adm. Ange-lo Jachino (pancernik * Yittoho Yeneto, 6 krążowników ciężkich i 2 lekkie oraz 14 niszczycieli) do rejonu Krety w ce­lu przecięcia brytyjskich linii żeglugo­wych Egipt-Grecja, którymi szły kon­woje z przerzucanym do Grecji korpu­sem ekspedycyjnym. 27 marca flotę włoską zauważyły brytyjskie samoloty, jednakże już wcześniej jej zamiary by­ły znane Brytyjczykom dzięki odszy­frowanym rozkazom.

Na spotkanie wyruszyła z Aleksandrii brytyjska Flo­ta Śródziemnomorska, dowodzona przez adm. Andrew *Cunninghama, w składzie: 3 pancerniki (*Warspite, *Barham, Yaliant), lotniskowiec *Formidable i niszczyciele. 28 marca o godz 8.00 powracające z Pireusu bry­tyjskie 4 krążowniki i 4 niszczyciele, dowodzone przez wiceadm. H.D. Pridham-Wippella, dostrzegły okręty sta­nowiące awangardę głównych sił wło­skich i, zaskoczone, zaczęły uchodzić. Adm. Jachino, wiedząc o sąsiedztwie głównych sił brytyjskich, nie zdecydo­wał się na pościg i skierował swoje okręty do bazy w Tarencie. W tym momencie rozpoczęły się ataki samolotów brytyjskich z lotniskowca Formidable i lotniska na Krecie (prze­niesione z lotniskowca Jllustrious), które uszkodziły torpedami pancernik Vittorio Yenetto.

Po tym sukcesie okręty brytyjskie zbliżyły się na odległość ok. 55 mil do floty włoskiej. Na wyso­kości przylądka Matapan o zachodzie słońca samoloty brytyjskie zaatakowa­ły i unieruchomiły ciężki krążownik Pola. Na pomoc pospieszyły mu2 ciężkie krążowniki i 4 niszczyciele,które w nocy szybko zostały zlokalizo­wane za pomocą radaru przez idącew tamtą stronę 3 brytyjskie pancerniki.

O godz. 22.30 Brytyjczycy z bliska otworzyli celny ogień do włoskich krą­żowników i zatopili Fiume oraz Zarę. Okręty adm. Cunninghama odparły atak torpedowy 2 niszczycieli i po krót­kim pościgu posłały je na dno. Kilka godzin później 2 brytyjskie niszczycie­le po przejęciu załogi z unieruchomio­nego krążownika włoskiego Pola zato­piły go torpedami. Bitwa zakończyła się zwycięstwem Brytyjczyków, którzy uszkodzili pancernik Yittorio Yenetto, zatopili 3 ciężkie krążowniki i 2 ni­szczyciele, nie ponosząc żadnych strat.

Podobne prace

Do góry