Ocena brak

Maszyny elektryczne

Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012

Obecnie elektryczność jest bardzo wygodnym nośnikiem energii. Dlatego tez tak szeroko stosuje się urządzenia elektryczne, takie jak prądnice, generatory czy różnego rodzaju silniki.
Elektryczność istniała już od zarania materii. Podstawowe budulce naszego świata, ato­my, zawierają w sobie naładowane cząstki elementarne - protony i elektrony. Starożytni Grecy wiedzieli, że pocierając kawałkiem bursztynu o sukno spowodują, że będzie on przyciągał inne lekkie przedmioty, lecz nie potrafili wytłumaczyć mechanizmu tego zjawiska. Teraz wiemy, że przez pocieranie rozdzielali ładunki elektryczne i łado­wali bursztyn i sukno.
Przedmioty nienaładowane zawierają taką samą liczbę ujemnie naładowanych elektronów i dodat­nio naładowanych protonów. tak że ich właści­wości elektryczne znoszą się wzajemnie i żaden nadmiarowy ładunek nie uwidacznia się. Lecz pocierając niektóre materiały o siebie możemy spowodować. że część (stosunkowo niewielka) elektronów z jednego przejdzie do drugiego, naru­szając początkową równowagę ładunków. Ciało, które uzyskało elektrony staje się naładowane ujemnie, a to. które elektrony straciło, ląduje się dodatnio. Przedmioty naładowane przyciągają piórku i inne lekkie obiekty - właśnie ten efekt obserwowali Grecy i możemy łatwo zaobserwo­wać i my.

Podobne prace

Do góry