Ocena brak

Maślak zwyczajny

Autor /Magnus Dodano /07.02.2012

 

Wygląd: kapelusz o średnicy 5-10 (15) cm, za młodu pótkulisty, następnie poduchowato wypukły z lekkim garbkiem, wreszcie rozpostarty. Jego, szczególnie na początku, wilgotna, bardzo śluzowato kleista powierzchnia, w czasie suszy błyszcząca, ma kolor ciemnobrązowy, żóttobrązowy lub jaśniejszy z szarym lub fioletowym połyskiem; łatwo daje się ściągać. flwAr/bladożółte, później żółte lub brudnooliw-kowożółte, przyrastają do trzonu lub lekko zbiegają. Pory tego samego koloru co rurki, bardzo wąskie i tylko rzadko wydzielają białawą ciecz.  

Trzon wysokości 3-6 cm, grubości 1-2,5 cm, mniej więcej walcowaty, rzadko grubiejący ku podstawie lub cieńszy pizy wierzchołku. Skórzasta osłona początkowo łączy brzeg kapelusza z trzonem. Jest ona biaława z zewnątrz, szybko staje się brudnobrązowa, wewnątrz zabarwiona jest żółtawo. Pozostaje zwisający, skórzasto odstający pierścień. Poniżej powierzchnia jest często zabarwiona brunatno.

Miąższ biały lub żółtawy, z przenikającym od podstawy brązem, twardy i włóknisty w trzonie, delikatny i miękki w kapeluszu. Zapach ma owocowy, a smak nieco kwaskowy.

Wysyp zarodników: rdzawobrunatny.

Występowanie: rozpowszechniony na całej półkuli północnej, w Europie pospolity. Towarzyszy różnym gatunkom sosen od morza po góry. Lubi umiarkowanie chłodny klimat, nie ma specjalnych wymagań względem podłoża. Znajduje się go często w gromadzie od września do października.

Możliwość popełnienia pomyłki: dobrze rozpoznawalny po miejscu występowania i skórzas-tym pierścieniu.

Zastosowanie: grzyb jest jadalny. Może u niektórych ludzi wywoływać objawy alergiczne podobne jak krowiak podwinięty (Paxillus in-volutus).

Uwagi ogólne: rodzaj maślak (Suillus) obejmuje około 20 gatunków. Są to grzyby żyjące w mikoryzie z drzewami iglastymi; przeważnie mają lepkie kapelusze, osłonę (velum) lub jej brak, wydzielają lub nie wydzielają krople cieczy (zjawisko gutacji). Luteus znaczy żółty.

Podobne prace

Do góry