Ocena brak

Masa atomowa

Autor /Chemik Dodano /31.01.2012

Mendelejew podsumował swe prace badawcze ogólnym stwierdzeniem: „Jeżeli ułożyć pier­wiastki według mas atomowych, to ich własności chemiczne zmieniają się okresowo". Właśnie dla­tego tablica Mendelejewa jest znana jako okreso­wy układ pierwiastków.
Pomimo swej wielkiej użyteczności, tablica Mendelejewa nie była wolna od niedoskonałości. Niektóre pary pierwiastków, na przykład kobalt i nikiel, wydawały się znajdować w niej w złej kolejności. Niektóre trójelementowe grupy pier­wiastków o bardzo zbliżonych własnościach trze­ba było upchnąć razem, do jednej komórki, aby następne mogły trafić na swoje właściwe miejsce. Jasnym stało się, że masa atomowa nie jest ideal­nym wyróżnikiem do klasyfikowania pierwiast­ków. Ale czy istniała wówczas alternatywa?

Podobne prace

Do góry