Ocena brak

Martwicze zapalenie jelit

Autor /demetrio Dodano /12.06.2014

Martwicze zapalenie jelit (NEC - Necrotizing Enterocolitis) jest chorobą jelit często występującą u wcześniaków, szczególnie u dzieci z bardzo małą masą urodzeniową. Martwicze zapalenie jelita może wystąpić w 3. dobie po urodzeniu, także w 2., 3., a nawet 4. tyg. życia noworodka przedwcześnie urodzonego. Istotą choroby są zmiany na tle niedokrwienia i niedotlenienia jelit, słaba regeneracja błony śluzowej jelita, słaba ich perystaltyka, zmniejszona odporność immunologiczna noworodka. Choroba charakteryzuje się występowaniem zmian martwiczych ogniskowych lub rozlanych błony śluzowej jelita, które mogą rozszerzać się albo drążyć w głąb ściany jelita, doprowadzając do jego perforacji. Takie zmiany mogą dotyczyć jelita cienkiego i grubego.

Przyczyna choroby nie jest ostatecznie znana. Wiadomo, że występuje zazwyczaj u dzieci karmionych dożołądkowo. Czynnikami predysponującymi do wystąpienia martwiczego zapalenia jelita są:

•    niedojrzałość,

•    niedokrwienie jelit,

» niedotlenienie wewnątrzmaciczne,

» zakażenie,

•    żywienie enteralne.

Nieprawidłowy przepływ krwi w jelitach może być spowodowany:

•    niezamkniętym przewodem tętniczym,

•    trudnym porodem,

•    zespołem zaburzeń oddychania,

•    częstymi bezdechami,

•    bradykardią.

Martwicze zapalenie jelita rozwija się stopniowo. Wczesne objawy choroby dają obraz jej łagodnej postaci. Do objawów tych należą:

9    wzdęcie brzucha,

®    zaleganie treści pokarmowej w żołądku,

•    wymioty,

•    bradykardia,

•    częste bezdechy,

•    senność,

®    niestabilność temperatury,

•    zmiany stężenia glukozy,

•    biegunka,

•    kwasica metaboliczna i oddechowa,

•    obecność utajonej krwi w stolcu.

Zaawansowane martwicze zapalenie jelita manifestuje się wzdęciami, zasinieniem ciała i tkliwością brzucha, nietolerancją pokarmu (zalegania, wymioty, brak perystaltyki jelit).

Wnikliwa obserwacja dziecka pod kątem możliwości wystąpienia objawów choroby oraz wprowadzenie stosownych zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych pozwala na wczesną interwencję, może zapobiec perforacji, umożliwić wykluczenie zabiegu chirurgicznego i zwiększyć szansę wyleczenia.

W przypadku podejrzenia martwiczego zapalenia jelita należy wstrzymać karmienie doustne. Do żołądka dziecka przez nos wprowadza się zgłębnik w celu usunięcia nadmiaru zgromadzonych gazów i wydzielin. Należy regularnie opróżniać żołądek z zalegającej treści. U dziecka:

-    wykonuje się badanie radiologiczne brzucha,

-    wykonuje się badanie bakteriologiczne krwi w celu wykrycia infekcji oraz

-    monitoruje się wszystkie funkcje życiowe.

U dziecka należy wykonywać częste pomiary obwodu brzucha, które pośrednio dowodzą zwiększania się lub zmniejszania objętości gazów w jelitach. W celu powstrzymania rozwoju choroby oraz wyleczenia infekcji stosowana jest antybiotykoterapia przez 1-2 tyg.

Po wyleczeniu martwiczego zapalenia jelita najczęściej nie pojawiają się nawroty. Jednak czasami, po procesie gojenia, pozostają blizny w jelitach. Wynikiem zbliznowacenia może być zwężenie odcinkowe jelita. Jeśli jest małe, nie wywołuje objawów ubocznych, jeżeli natomiast zwężenie jest większe, może powodować skurcze, wymioty, rozdęcia brzucha, zaparcia ałbo krwawienia. Po martwiczym zapaleniu jelita bardzo poważnym zagrożeniem dla dziecka jest całkowita niedrożność jelita, która może być przyczyną infekcji lub perforacji jelita. Do zdiagnozowania tego problemu służy badanie radiologiczne ze środkiem cieniującym podanym doustnie lub doodbytniczo. Badanie takie pozwala na określenie przebiegu jelita i odcinków jego nieprawidłowej budowy (poszerzenie lub zwężenie).

Kolejnym powikłaniem martwiczego zapalenia jelita może być zespół krótkiego jelita. Powikłanie to występuje bardzo rzadko, tylko wtedy, gdy istnieje konieczność usunięcia znacznego odcinka nadmiernie uszkodzonych części jelita. Brak dużej części jelita jest powodem utraty zdolności trawiennych, złego przyswajania składników odżywczych, niedożywienia oraz częstych infekcji. Dzieci cierpiące na zespół krótkiego jelita wymagają uzupełniania żywienia doustnego żywieniem pozajelitowym; często trwa to wiele łat, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju.

Postępowanie zależy od stopnia ciężkości choroby i towarzyszących mu powikłań. U dziecka z rozpoznanym martwiczym zapaleniem jelita odstawia się żywienie dożołądkowe. Położna zakłada zgłębnik do żołądka. Należy pamiętać o tym, aby zgłębnik był otwarty. Dwa razy dziennie należy kontrolować zalegającą treść żołądkową. Do położnej należy również kontrola krwawienia z przewodu pokarmowego. W tym celu wykonuje się test na występowanie krwi utajonej z treści żołądkowej i w stolcu. Położna prowadzi stałą obserwację podstawowych funkcji życiowych, bilans płynów i odnotowuje wszystkie parametry w dokumentacji medycznej.

 

Podobne prace

Do góry