Ocena brak

Martin Heidegger (1889 - 1976)

Autor /Stiv Dodano /15.07.2011

 Urodził się w Messkich w Badenii, zmarł we Freiburgu. Studiował scholastykę w Marburgu, gdzie w 1923 roku został profesorem na tamtejszym uniwersytecie. W 1928 roku objął katedrę we Fryburgu po Husserlu.   

W 1927 roku ukazało się jego fundamentalne dzieło pt.  Sein und Zeit. Pozostawał pod wpływem Kierkeggarda, Husserla i Schelera. Pisał dziwacznie, zagadkowo. Stał się jednak popularny głównie dlatego,  że nauczał filozofii jako sposobu rozpoznawania sytuacji  życiowych ludzi; sposobu ujawniania tego, co w skrytości swych myśli słuchacze przeczuwali, ale nie umieli tego „dojrzeć” i wyrazić.   

Podobne prace

Do góry