Ocena brak

Maroko - Ludność

Autor /Rudolf Dodano /28.09.2011

Gęstość zaludnienia: 65 osób/km2

Skład etniczno-rasowy: Berberowie (40%), Arabowie (20%), zarabizowani Berberowie (39%), inni (1%).

Główne wyznania: Muzułmanie (99%), inni (głównie chrześcijanie, żydzi)

Analfabetyzm: 50% ludność powyżej pietnastu lat

Urbanizacja: 46%

Główne miasta (liczba ludności w tys.): Casablanca (3 210), Marrakesz (1 517), Rabat (1 472), Fez (753), Wadża (676), Tetuan (508), Menkes (505), Beni Mellal (474), Agadir (459), Kenitra (457), Tanger (428), Safi (412)

Dzięki wysokiemu przyrostowi naturalnemu liczba mieszkańców kraju szybko rośnie, mimo znacznej emigracji.

Ludność rozmieszczona jest bardzo nierównomiernie. W dolinach górskich i nadmorskich nizinach zwłaszcza na północy kraju, gęstość zaludnienia przekracza 200 osób/km2, na stepach spada do kilkunastu osób, natomiast pustynne krańce południowo wschodnie są, poza oazami, praktycznie bezludne, poprzwa warunków zdrowotnych w latach 60. przyczyniła się do wzrostu przyrostu naturalnego do poziomu powyżej 0,3%. W latach 80. udało się doprowadzić do zmniejszenia stopy urodzeń, zwłaszcza w wielkich miastach i obniżenia przerostu naturalnego, który jednak nadal jest bardzo wysoki. W latach 1985-1990 wynosił on średnio 0,268 % (stopa urodzeń 0,365 %, zgonów 0,098 %). Średnia długość życia jest, jak na warunki afrykańskie, stosunkowo wysoka (kobiety 62,5 roku, mężczyźni 59 lat), niższa jednak niż np. w sąsiedniej Algerii.

Ludność Maroka cechuje się bardzo dużą mobilnością, w znacznej mierze wymykającą się wszelkim statystykom. W prawdzie z powodu niepokojów politycznych na południowo wschodnich krańcach kraju ustału wędrówki wielkich koczowników corocznie przemierzających ze swymi stadami odległości nawet tysiąca km, jednak wiekszość mieszkańców gór praktykuje krótkie wędrówki pasterskie (lato na halach górskich, zima na ścierniskach i pastwiskach i podnóżach gór, a nawet na obrzeżu Sahary). Bardzo duże rozmiary przybierają wędrówki do miast, zwłaszcza największych (Casablanca, Rabat) i do ośrodków górniczych (przykładem może być główny ośrodek wydobycia fosforytów - Churaibika). Migracje zewnętrzne kierują się przede wszystkim do Hiszpanii, Francji, i innych krajów Unii Europejskiej. Mają one tylko po części charakter legalny. Bardzo często dozwolone kilkumiesięczne wyjazdy do Europy są nielegalnie przedłużane i zamieniają się w pobyty kilkuletnie bądź stałe. Wiele jest też niezgodnych z prawem prób przedostania się morzem do Hiszpanii. Hiszpańska straż graniczna wyłauje nielegalnych imigrantów i odstawia na marokański brzeg

Współcześni Marokańczycy są potomkami Berberów - pradawnych mieszkańców tych ziem oraz późniejszych przybyszów - Arabów. W prawdzie element berberyjski jest w Maroku najsilniejszy ze wszystkich krajów Maghrebu, jednak arabizacja, zwłaszcza na nizinach, posunęła się daleko, sprzyjają jej także współczesne procesy urbanizacji. Dialekty berberyjskie używane są dziś niemal wyłącznie przez szczepy żyjące w górach. Wg różnych szacunków przyjmuje się, że zarabizowani Berberowie zachowujący tradycyjne poczucie toższmości, ale mówiący po arabsku, stanowią 30-50% mieszkańców kraju. Znacznie mniejszą rolę odgrywają Żydzi i Europejczycy, z których najiczniejsi są Francuzi i Hiszpanie. Religią powszechie panującą jest islam suniski, zawierający jednak liczne elementy miejscowe, w których najbardziej chyba charakterystycznym jest kult świętych (marabutów). Do ich grobów odbywają się liczne pielgrzymki.

W prawdzie po odzyskaniu niepodległości duży nacisk położono na rozwój szkolnictwa, osiągnięto jednak gorsze wyniki niż w sąsiedniej Algerii. Do szkół podstawowych uczęszcza tylko 59% dzieci (69% chłopców, 50% dziewczyn) analfabetami jest połowa ludności w wiku powyżej pietnastu lat. O ile w miastach dostęp do szkół jest stosunkowo łatwy i chodzą do nich niemal wszystkie dzieci, to w górach wciąż zaleść można szkoły z jednym pomieszczeniem i zobaczyć stojące przed budynkiem dzieci, które nie zdołały wcisnąć się do środka. W kraju działa jednak 11 uniwersytetów.

Podobne prace

Do góry