Ocena brak

Marksizm

Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012

Nauka społeczna, ekonomiczna, polityczna i filozoficzna, rozwinięta przez Karola Marksa (1818-1883) i jego współpracownika Fryderyka Engelsa(1820-1883), a uwspółcześniona z ogromną po-tęgą przez Włodzimierza Iljicza Lenina (1870-1924) i Mao-Tse Tunga (1893-1976).

Oburzeni na strasz-liwą niesprawiedliwość społeczną dowodzili, że zasada własności prywatnej i społeczeństwo kapitali-styczne pozbawiły ludzi ich samych, ich pracy i produktów. Oczekiwano, że walka klasowa prowadzona przez robotniczy proletariat zakończy to straszliwe wywłaszczenie, odniesie zwycięstwo nad kapitali-zmem i zrodzi bezklasowe społeczeństwo ludu, który sam siebie wyzwolił.

W tym przyszłym społeczeń-stwie pytanie o istnienie Boga po prostu samo zaniknie. Ateistyczny materializm oficjalnego marksizmu przeciwstawiał się wszelkim religiom i odrzucał je jako ideologie sprzyjające tym, którym się powiodło ekonomicznie i którzy stali się potężni, a zachęcające ludzi biednych do cierpliwego znoszenia niedoli i wyglądania nagrody po śmierci.

Kościół w swej nauce potępił wprawdzie ateistyczny marksizm, ale także poddał krytyce kapitalistyczny mateńalizm (DH 2786, 3773, 3865, 3930, 3939, Jan Paweł II: Sollicitudo rei socialis 20-21). Marksizm ani nie osiągnął wyzwolenia ludzkości, ani ekonomicznego dobrobytu dla wszystkich.

W dramatyczny sposób rządy niemal wszystkich krajów komunistycznych, w latach 1989-1990, dopuściły, a nawet zainicjowały reformy, które sprawiły, że stary oficjalny marksizm, a nawet, w wielu dawnych bastionach, komunizm, stał się przeżytkiem.

Zob. ateizm, materializm, nauka społeczna Kościoła, szkoła frankfurcka, teologia polityczna.

Podobne prace

Do góry