Ocena brak

Marketingowe koncepcje działania podmiotów rywalizacji na rynku wyborczym

Autor /Stas Dodano /15.07.2011

W zależności od stopnia zmian w środowiskach społecznym, kulturowym, politycznym i gospodarczym reakcje podmiotów rywalizacji muszą być szybkie, a niekiedy odmienny od planowanych na początku kampanii wyborczej. Wyrażają się one w przyjęciu jednej z 3 marketingowych koncepcji działania: niezróżnicowanego, zróżnicowanego i skoncentrowanego.

Koncepcja działania niezróżnicowanegorynek wyborczy traktuje się jako pewną wyszczególnioną integralnie i związaną systemowo całość. Podmiot rywalizacji przyjmuje tę koncepcję gdy polityka państwa jest jednorodna a postępowanie wyborców nie jest w zasadniczy sposób zróżnicowane.

Koncepcja działania zróżnicowanego – działa na rynku wyborczym jako całości, nie traktując go jednak jako jednorodny. Podejmowane decyzje odnoszą się do celowo wyodrębnionych w jego ramach segmentów elektoratu. Szczególnie stosowana w przypadku gdy preferencje elektoratu są bardzo zróżnicowane. Poprzez tę koncepcję dąży się do wykorzystania wszystkich istotnych właściwości poszczególnych segmentów rynku wyborczego w celu osiągnięcia jak największej penetracji ideologicznej i programowej i zdobycia jak największego elektoratu.

Koncepcja działania skoncentrowanego – to wariant koncepcji działania zróżnicowanego. Nie odnosi się do rynku jako całości lecz do wyodrębnionego segmentu. Podmiot rywalizacji koncentruje swoją uwagę na wybranym, sprecyzowanym segmencie rynku wyborczego, dostosowując swoją strategię wyborczą do jego charakteru.

Do góry