Ocena brak

Marketingowe cele przedsiębiorstwa

Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011

Działalność marketingowa pociąga za sobą na ogół duże nakłady. Logiczna jestwięc konstatacja, że powinny one spełniać wymóg racjonalności i efektywności.Stąd zagadnieniem bardzo istotnym jest sformułowanie właściwych celów, którechce się osiągnąć w wyniku podejmowanej działalności marketingowej. Cele te powinny spełniać następujące wymagania:

 1. nie powinny być sprzeczne z celem głównym przedsiębiorstwa,

 2. powinny być konkretne,

 3. powinny być realne.

Działalność marketingowa powinna pomagać w tworzeniu warunków rozwojuprzedsiębiorstwa w długim okresie. Jak wiadomo jest to związane ze zwiększeniem udziału w rynku, budowaniem zaufania potencjalnych klientów do produktówfirmy, uzyskiwaniem przewagi konkurencyjnej, dostosowaniem produktów do oczekiwań klientów itp.

Formułowane cele marketingowe powinny być precyzyjne, tak by były wyznacznikiem określenia koniecznych nakładów i sposobów działania dla ich realizacjioraz dawały możliwość oceny stopnia wykonania. I tak dla przykładu za właściwynie można uznać celu, który został sformułowany następująco:

Kryterium konkretności przykładowe cele spełniać będą jeśli zostaną sformułowane następująco:

 • zwiększenie udziału w krajowym rynku piwa do 5,5%,

 • wprowadzenie piwa „10,5" na rynek w segmencie młodzieżowym,

 • osiągnięcie rentowności sprzedaży netto 8,5%.

Cele powinny być ambitne lecz możliwe do osiągnięcia w zewnętrznych i wewnętrznych warunkach, w których przedsiębiorstwo będzie prowadziło działalność.

Cele marketingowe odnoszą się przede wszystkim do rynkowej sfery działalności.

Wśród celów rynkowych można wymienić:

 • wolumen sprzedaży,

 • wielkość obrotu,

 • udział w rynku,

 • wejście na nowe rynki lub rezygnacja z istniejących,

 • wprowadzenie nowego produktu.

W praktyce, w planie marketingowym, formułowane są często także cele o cha-rakterze finansowo - ekonomicznym, a mianowicie:

 • rentowność,

 • poziom kosztów.

Celami marketingowymi są ponadto:

 • kształtowanie wizerunku firmy,

 • zwiększenie skuteczności komunikacji z klientami.

Podobne prace

Do góry