Ocena brak

MARKETING TRADYCYJNY I WSPÓŁCZESNY

Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011

 

Marketing jest określoną koncepcją kierowania rynkiem. Ogólnie można powiedzieć, że koncepcja ta dostosowuje działalność producenta do nabywców. Chodzi tu o potrzeby bieżące jak i potrzeby przyszłe. Położenie nacisku na potrzeby, przyszłe ma wielorakie uzasadnienie, bo w porę można dostosować podaż do popytu. Przedsiębiorca powinien dążyć do przewidywania i interpretacji potrzeb, aby oczywiście je zaspokajać. Taka orientacja producenta jest najbardziej racjonalnym postępowaniem z punktu widzenia firmy, ponieważ zapobiega to marnotrawieniu środków pieniężnych, ludzkich i materiałowych.

Koncepcja tradycyjna marketingu kładzie nacisk na fizyczne i produkcyjne aspekty powstawania produktu, jak również na finansowe zagadnienia związane z produkcją. Przy takim podejściu rola marketingu sprowadza się do tradycyjnej sprzedaży produkcji. Było to charakterystyczne dla producentów kapitalistycznych do połowy lat 50. XX w. Koncepcja ta wiąże się z rynkiem nie w pełni nasyconym, czyli następuje zjawisko łatwości sprzedaży towarów i usług. Przy tej koncepcji rynek jest punktem docelowym, jednak jest traktowany w sposób techniczny tzn. jako miejsce dokonywania sprzedaży bądź kupna. Samą koncepcję produktu tworzy się bez poznania potrzeb rynku, a często całkowicie w oderwaniu od rynku i potrzeb klienta. Działania pobudzające typu reklama, promocja są traktowane w sposób instrumentalny i uważa się, że ma to tylko dopomóc w upłynnianiu tych produktów. Natomiast podstawową sferą zainteresowania przedsiębiorstwa jest produkcja i problemy związane z technologią wytwarzania produktów. Inne działania są drugoplanowe, a transakcje dokonywane są jak gdyby w izolacji od nabywcy.

Koncepcja współczesna marketingu wymaga zmian w działalności całej firmy i w filozofii działania przedsiębiorstwa. Podstawowy punkt ciężkości spoczywa na rynku, czyli badaniu potrzeb i preferencji nabywców.

Reklama odgrywa bardzo ważną rolę w sprzedaży. Przedsiębiorstwo utrzymuje swoje efekty końcowe, którymi jest zysk i zadowolenie nabywców poprzez zintegrowane działania marketingowe. Do zintegrowanych działań marketingowych zalicza się:

  • dostarczenie odpowiedniego produktu wraz z odpowiednią ceną,

  • przekazanie nabywcom odpowiednich informacji,

  • odpowiednią organizację lokowania produktów na rynku.

Zazwyczaj przedsiębiorstwo powinno zareagować na życzenia klientów poprzez danie im tego, czego pragną, czego sądzą, że potrzebują lub czego faktycznie potrzebują. Każdy z tych szczebli wymaga coraz dokładniejszego sondażu, lecz w efekcie końcowym klienci będą bardziej usatysfakcjonowani. Natomiast firma osiągnie zysk, a za tym również satysfakcję. Kluczem do profesjonalnego marketingu jest zaspokojenie realnych potrzeb klienteli lepiej niż potrafi to jakikolwiek konkurent.1

Podobne prace

Do góry