Ocena brak

marketing-mix usług

Autor /tarta Dodano /28.03.2013

Zintegrowane działania przedsiębiorstwa na —> rynku usług, obejmujące okreś-
lone —> instrumenty marketingu. W ujęciu klasycznym m.-m.u. łączy cztery
instrumenty, tworząc tzw. kompozycję „4P": —» usługi, -> cenę usług, —> dys-
trybucję usług oraz —> promocję usług. Nowsze podejścia do m.-m.u. w większym
stopniu uwzględniają specyfikę działalności usługowej i wzbogacają cztero-
elementową koncepcję o kolejne instrumenty. Np. koncepcja m.-m. „5P" w u.
obejmuje pięć następujących elementów: u., cenę u., dystrybucję u., promocję u.
i personel u. Wyróżnionemu piątemu elementowi, tj. ludziom zatrudnionym
w przedsiębiorstwie usługowym, często przypisuje się najważniejsze znaczenie,
gdyż to oni pozostają w stałym kontakcie z nabywcami u. i mogą kreować
wyobrażenie (dobre lub negatywne) o działaniach przedsiębiorstwa na rynku u.
Jeszcze bardziej rozbudowana koncepcja m.-m. — „7P" — w u. obejmuje siedem
następujących elementów: u., cenę u., dystrybucję u., promocję u., personel u.,
—> świadectwo materialne usług oraz —> proces usług. Wszystkie koncepcje
m.-m.u. opierają się na odmiennym niż w dobrach materialnych pojmowaniu
produktu marketingowego, którym jest u. jako niematerialna czynność oraz
— w większości u. — konieczność bezpośredniego kontaktu usługodawcy
z usługobiorcą.

 

Podobne prace

Do góry