Ocena brak

MARKETING JAKO NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY

Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011

 

Dla przedsiębiorcy, a więc osoby władającej określonym kapitałem i odpowiedzialnej za jego pomnażanie, marketing jest przede wszystkim szansą zmniejszenia ryzyka działania. Czas wielkiej improwizacji w biznesie na rynkach krajów wysoko rozwiniętych dawno minął.

Również w Polsce, w miarę stabilizacji rynku i postępów w porządkowaniu zarządzania przedsiębiorstwami, praktyczne, a nie tylko propagandowe znaczenie marketingu szybko rośnie. W tych warunkach może nie tylko zmniejszyć ryzyko porażki, ale realizowany w sposób fachowy i z talentem może przyczynić się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa i szansy na sukces rynkowy.

Marketing narzuca określoną dyscyplinę myślenia i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Pozwala właściwie zidentyfikować i kształtować rolę przedsiębiorstwa na rynku. Reguły marketingowe zmuszają do myślenia przed działaniem, z kolei zasada operowania spójnym zestawem instrumentów marketingowych - do działania w sposób skoordynowany, przy zastosowaniu wszystkich niezbędnych w konkretnej sytuacji środków. Marketing jest tym kosztowniejszy, im więcej pochłania informacji (badania marketingowe) oraz im bogatsze środki oddziaływania chce się lub musi się zastosować (jakość i zróżnicowanie produktów, instrumenty cenowe, promocja itp.)1

Bardzo często wysokie koszty marketingu, a konkretnie reklamy są krytykowane przez konsumentów, ponieważ to oni pokrywają znaczącą część kosztów związanych z wytworzeniem i sprzedażą produktów. Relacje te przedsiębiorca powinien brać pod uwagę jako jeden z czynników kształtujących wizerunek firmy i jej produktów. O nakładach na marketing powinny decydować wyniki rachunku ekonomicznego, pozwalające ocenić wartość uzyskanych efektów w stosunku do poniesionych nakładów.

Proces przetwarzania zasobów w ofertę rynkową wymaga realizacji wielu funkcji składających się na współzależny system. Podział uprawnień decyzyjnych w związku z ich realizacją może mieć bardzo zróżnicowany charakter. Na przykład w małym przedsiębiorstwie wszystkie decyzje odnośnie przedstawionych funkcji może podejmować właściciel. Natomiast w dużych przedsiębiorstwach zarządzanie poszczególnymi funkcjami powierzane jest specjalistom tworzącym zarząd. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej jest sprawą bardzo skomplikowaną. Dotyczy ona zarówno planowania, organizowania, kierowania i koordynowania działań oraz kontrolowania wszystkich przedsięwzięć w celu uzyskania określonych zysków. Działalność firmy musi odpowiadać na jakąś potrzebę, którą klient może zaspokoić, płacąc za dany produkt cenę, określającą jego wartość rynkową. Zatem można stwierdzić, że marketing jest dla firmy nie tylko procesem poznania potrzeb konsumenta i ich zaspokajania, lecz także kreowania potrzeb konsumenta. Pozwala to zrozumieć przyczynę posługiwania się marketingiem jako metodą zarządzania zarówno przez firmy produkcyjne, usługowe i handlowe, jak i przez banki czy instytucje non-profit czyli instytucje nie nastawione na zysk2.

 

Podobne prace

Do góry