Ocena brak

MARKETING DÓBR I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH

Autor /Kelly Dodano /11.04.2011

 

Osoby zajmujące się marketingiem dóbr i usług przemysłowych obsługują największy rynekwartość transakcji na nim znacznie przewyższa wartość rynku końcowego konsumenta. Na rynku towarów przemysłowych nawet pojedynczy klient może generować niezwykle wysoko poziom zakupów. Wszelkie sformalizowane organizacje – duże czy małe, publiczne lub prywatne, te których celem jest uzyskiwanie zysku lub, które są z tego obowiązku zwolnione – uczestniczą w wymianie dóbr i usług przemysłowych, tworząc w ten sposób rynek dóbr i usług przemysłowych.

Rynki wyrobów i usług przemysłowych to rynki - lokalne lub międzynarodowe – produktów i usług nabywanych przez przedsiębiorstwa, organy rządowe, a także instytucje, wykorzystywanych do wytwarzania nowych wyrobów, zużywanych, użytkowanych albo też odsprzedawanych. Jedyne rynki, które nie są objęte polem zainteresowania takiej definicji to te, na których przedmiotem obrotu są produkty lub usługi bankowe. Czynnikami odróżniającymi marketing dóbr i usług przemysłowych od marketingu dóbr i usług konsumpcyjnych są charakter klienta i sposób, w jaki wykorzystuje on dany produkt. W marketingu dóbr i usług przemysłowych klientami są organizacje, a więc przedsiębiorstwa, rząd, instytucje.

Przedsiębiorstwa nabywają dobra przemysłowe dla kształtowania lub ułatwienia procesu produkcji lub celem użycia ich jako części składowych innych dóbr lub usług. Agendy rządowe i instytucje prywatne nabywają towary przemysłowe dla utrzymania i dostarczania usług swojemu rynkowi – ludności. Marketing dóbr przemysłowych albo marketing przedsiębiorstwa odpowiada za ponad połowę działalności gospodarczej w USA, Kanadzie i wielu innych krajach. Ponad połowa z ogólnej liczby absolwentów szkół biznesu podejmuje pracę w firmach, które konkurują bezpośrednio na rynku wyrobów i usług przemysłowych. Zwiększone zainteresowanie rynkami wyrobów o wysokim poziomie technicznym, a także rozmiary rynku wyrobów i usług przemysłowych spowodowały, że na zarządzanie marketingiem kładzie się dziś zwiększony nacisk w uniwersytetach i w programach szkolenia kadr kierowniczych.

Podobne prace

Do góry