Ocena brak

MARKA POŚREDNIKA

Autor /tarta Dodano /28.03.2013

> Marka nadawana przez dystrybutora. M.p. jest stosowana przez wielkie
organizacje hurtowe i detaliczne, a zwłaszcza przedsiębiorstwa filialne. Ten
sposób nadawania m. jest przeważnie następstwem integracji dużych przedsię-

biorstw handlowych z mniejszymi producentami, dzięki czemu produkty opa-
trzone m. znanego dystrybutora mogą trafić na rynek. Stosowanie własnych m.
umożliwia pośrednikom uniezależnienie się od ingerencji wielkich korporacji
przemysłowych w organizację sprzedaży, a zwłaszcza realizację wyższych marż,
dzięki oferowaniu dostawcom niższych cen za ich —> produkty. Postępująca
—> koncentracja handlu oraz różne formy jego integracji (zrzeszania) przyczyniają
się do zwiększania udziału w rynku produktów opatrzonych m.p. M.p. jest zwykle
-> marką rodzinną. 

 

Podobne prace

Do góry