Ocena brak

Marka

Autor /tarta Dodano /28.03.2013

1. Nazwa, symbol, znak graficzny, kolor, kompozycje przestrzenne, melodia lub
ich kombinacje, stworzone w celu oznaczenia produktu i odróżnienia go od 

produktu konkurentów. Może, lecz nie musi, składać się z —> nazwy marki
i —> znaku marki. M. lub część m. objęta ochroną prawną staje się —> znakiem
towarowym. Wszystkie znaki towarowe są zatem m., ale nie wszystkie m. są
znakami towarowymi. Produkty mogą być oznaczone —» marką producenta lub
—> marką pośrednika. Firmy posługujące się m. mogą stosować strategie:
—> marki indywidualnej, —> marki rodzinnej, —» marki łączonej (kom-
binowanej) i —» rozciągania marki. M. spełnia wobec produktu funkcje:
wyróżniającą (identyfikacyjną), gwarancyjną i promocyjną.

  1. Zespół cech produktu związanych z przeświadczeniem konsumentów o korzy-
    ściach wynikających z jego użytkowaniem (np. wysoka jakość, wyróżnik
    pozycji społecznej). Przeświadczenie to może być utrwalane przez jego
    —> cenę, —» dystrybucję i —> promocję oraz wymianę opinii o m. pomiędzy
    konsumentami.

 

Podobne prace

Do góry