Ocena brak

MARIANY - bitwy 1944 r.

Autor /koralgol Dodano /25.02.2011

Archipelag 15 wysp w Mikronezji, w zachodniej części Pacyfiku, będą­cy od 1919 r. terytorium mandato­wym Japonii. W 1944 r. stał się te­renem działań wojsk amerykańskich zmierzających do przerwania ze­wnętrznego pierścienia obronnego Japonii i założenia na wyspach baz dla samolotów *B-29. 15 czerwca Amerykanie dokonali desantu na wyspę *Saipan (zdobyta po krwawych walkach 9 lipca), 21 lipca ude­rzyli na *Guam (zdobyta 10 sierp­nia), a 24 lipca na *Tinian (zdobyta 1 sierpnia). W czasie walk na Maria­nach poległo 4683 żołnierzy amerykańskich, 20 839 zostało ran­nych; straty japońskie wyniosły 52 206 zabitych i ok. 1500 jeńców.

Utrata Marianów była dla Japończy­ków klęską strategiczną, gdyż star­tujące z tamtejszych lotnisk samolo­ty amerykańskie docierały nad ja­pońskie wyspy (pierwszy pas startowy na Saipanie wybudowano już w październiku, a w listopadzie przebazowano tam 100 „superfor-tec", które natychmiast rozpoczęły naloty na Tokio). W następstwie klęsk na Marianach 18 lipca upadł rząd premiera Hideki *Tojo.

Podobne prace

Do góry