Ocena brak

MARETH LINIA - umocnienia

Autor /koralgol Dodano /25.02.2011

Linia umocnień zbudowana przez Francuzów na południowo-wscho­dniej granicy Tunezji w celu osłony terytorium protektoratu przed ude­rzeniem wojsk włoskich z Trypoli-tanii. Rozciągała się od brzegów Morza Śródziemnego do odległych o ok. 35 km wzgórz Matmata. Roz­brojona na mocy francusko-wło-skiego porozumienia o zawieszeniu broni z czerwca 1940 r.

Na począt­ku 1943 r. stała się oparciem dla wojsk niemiecko-włoskich (dowód­ca gen. Giovanni Messę) wycofują­cych się z Libii pod naporem od­działów 8 armii brytyjskiej. 20 mar­ca uderzenie tej armii przerwało obronę w rejonie Tebaga; wobec jednoczesnej groźby okrążenia od­działy „osi" wycofały się 27 marca na północ.

Podobne prace

Do góry