Ocena brak

MARCINEK JAN, pesud. Jasiek Sobków z Bieńkowic

Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012

MARCINEK JAN, pesud. Jasiek Sobków z Bieńkowic, ur. 15 XII 1881 w Bieńkowicach (Krakowskie), zm. 12 VIII 1951 tamże, pisarz lud. i etnograf amator. Ukończył dwuletnią szkołę ludową. Gospodarzył w rodzinnej wsi, czynny w kołach młodzieży wiejskiej, kółkach rolniczych, w samorządzie gminnym. Od 1906 publikował utwory i korespondencje polit. w pismach lud., jak „Piast", „Przyjaciel Ludu", później w „Młodej Polsce". Pisał wiersze, humoreski oraz utwory scen. o treści komediowej lub moralizatorsko-społecznej, które wystawiał w zał. przez siebie teatrze amatorskim. O późniejszym rozwoju twórczości M. zdecydowały kontakty podczas II wojny świat, z T. Kudlińskim, S. Pigoniem, zwł. z A. Polewką, inspiratorem największego jego dzieła - poematu poświęconego rabacji galicyjskiej 1846 Straszny rok (znacznie rozwiniętego z utworu Straszne sny). Poemat epicki, oparty na autentycznych przekazach i kronikach parafialnych, dający drobiazgowo-realistyczny obraz wiejskich stosunków i obyczajowości, przyniósł M. uznanie i zainteresowanie badaczy (Jak pisałem „Straszny rok",Wieś" 1946 nr 30). Od 1946 za namową T. Seweryna rozwinął zainteresowania etnogr,; prowadził badania terenowe dla Muzeum Etnogr. w Krakowie, opracował przyczynki materiałowe dot. folkloru krak. (ogł. w Sprawozdaniach PAU). Napisał dzieje Bieńkowic (rkps).

Wybór pisarzy ludowych, oprac. S. Pigoń, t. 2, Wr. 1948. PSB 19 (W. Bieńkowski); S. PIGOŃ Zarys nowszej literatury ludowej, w: Na drogach kultury ludowej, W. 1974 (prwdr. 1946); S. CZERNIK Chłopskie pisarstwo samorodne, W. 1954.

Podobne prace

Do góry