Ocena brak

Mapa i jej składniki

Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011

Mapa to rysunek powierzchni Ziemi przedstawiony na płaszczyźnie, w odpowiednim zmniejszeniu, w siatce południków i równoleżników za pomocą znaków umownych. Każda mapa zawiera trzy grupy składników:

matematyczne - czyli odwzorowanie kartograficzne i skalę;

geograficzne - tj. treść mapy, na którą składają się elementy fizyczno-

-geograficzne i ekonomiczno-geograficzne oraz napisy dotyczące nazewnictwa i opisy cyfrowe;

opis pozaramkowy (legenda) - zawierający tytuł mapy, jej skalę i objaśnienia

zastosowanych znaków umownych. Przystępując do analizy mapy, należy zapoznać się z jej składnikami po to, aby prawidłowo odczytać znajdujące się na mapie informacje. Mapa jest bowiem symbolicznym obrazem „pisanym sobie tylko właściwym alfabetem". Poznanie symboliki mapy pozwala traktować ją jako bogate źródło wiedzy, często zastępujące podręcznik.

Do góry